Print

Studiji slučaja u agrobiznisu (26453)

Course coordinator

Course description

Nastavom će se razviti model koji pokazuje kako fakultet i studenti mogu raditi zajedno, analizirajući i komunicirajući međusobno. Osnovna korist praktičnog dijela modula bit će nova grupa analiza slučaja koji će se predstaviti kao glavni obrazovni izazovi za studente agrobiznisa i ruralnog razvitka. Analiza slučaja može biti najizazovniji zadatak za studente. Ukoliko je pristup valjan, analize slučaja daju studentima priliku da razviju vještine odlučivanja u raznolikom agronomskom kontekstu širom svijeta. Ovo iskustvo može bolje pripremiti studente za izazove njihova posla, nakon diplomiranja. Analiza slučaja može izložiti studenta različitim režimima upravljanja, pravilima upravljanja i situaciji na farmama. Izloženi problemi mogu se fokusirati na proizvodnju poljoprivrednih repromaterijala (inputa), marketing, analizu poduzeća, razvoj uspješne ekonomske procjene i strateško planiranje. Studenti će birati između velike količine informacija, kako bi otkrili probleme, definirali glavne mogućnosti i razvili planove za provedbu i primjenu odluka. Studenti će razviti vještinu komuniciranja kroz pisane izvještaje i usmene prezentacije.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Auditory exercises: 10
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Primjena metodologije analize slučaja za ispitivanje pravila ekonomije, financija, rizika upravljanja, te procesa odlučivanja u agrobiznisu. Sva predavanja i analize slučaja bit će usmjerene prema uspješnom upravljanju poslovnih sustava u agrobiznisu. Studenti će razviti poduzetničke vještine upravljanja resursima i poslovnog odlučivanja, utemeljenja, razvijanja poslovanja i povećanja investiranjem na temelju konkurentnih primjera farmi, zadruga, poduzeća i korporacija u agrobiznisu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u agrobiznisu. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz samostalnu izradu i prezentaciju seminarskog rada korištenjem metodologije studija slučaja na odabranom primjeru iz agrobiznisa.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
identificirati probleme u poslovanju Pismeni
dizajnirati poslovne skice i modele poslovanja u studiju slučaja, kao i anketne upitnice za pripremu studija slučaja Pismeni
ustanoviti posebnosti u različitim poslovnim sustavima i granama poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda Pismeni
prezentirati studije slučaja u agrobiznisu Pismeni
zaključiti uzroke i posljedice poslovnih odluka Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 100% do 12
12-13
14-16
17-18
19-20
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 60 2
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 5 15 0,5
Kontinuirano pohađanje nastave 0% 10 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za pristupanje pismenom dijelu ispita, kao i za dobivanje potpisa. Zadnje predavanje Nije moguća

Weekly class schedule

 1. P: Identificiranje problema, analiza mogućnosti
 2. P: Izbor i donošenje odluke, implementacija u poslovanje
 3. P: Upravljanje sredstvima u poslovanju
 4. P: Utvrđivanje učinkovitosti poslovanja
 5. P: Dinamika poslovnog sustava, analiza odluka
 6. P: Poduzetničke strategije i taktike u agrobiznisu
 7. P: Strategije prilagodbe mjerama agrarne politike i tržištu poljoprivrednih proizvoda
 8. P: Biznis u organizacijskim jedinicama
 9. P: Proces odlučivanja o uvođenju novih tehnologija
 10. P: Strategija inovacijskog managementa u agrobiznisu
 11. P: Taktika uvođenja inovacija u poslovne sustave agrobiznisa
 12. P: Poslovanje i upravljanje zadrugama u agrobiznisu
 13. P: Financiranje i financijsko poslovanje zadruga
 14. P: Problem poslovnih odluka u zadrugarstvu
 15. P: Primjeri rješavanja poduzetničkih problema u području poslovnog organiziranja, financiranja, investicija, te uvođenja novih tehnologija u agrobiznisu

Obligatory literature

 1. Koutsoyiannis, Anna (2008). Modern Microeconomics . -2nd ed., MacMillan.
 2. Seperich,George J.… et al, (1996). Cases in Agribusiness Management. -2nd ed., Gorsuch Scaribrick, Arizona
 3. Helfert, Erich A. (1991). Techniques of Financial Analysis. -7th ed., Boston: Irwin.
 4. Cobia, David W. (1989). Cooperatives in Agriculture. New Jersey: Prentice-Hall.
 5. Helmberger, Peter G. (1991). Economic Analysis of Farm Programs. McGraw-Hill

Recommended literature

 1. Norman, D.W., Worman, F.D., Siebert, J.D., Modiakgotla, E. (1995). The farming systems approach to development and appropriate technology generation. Rome: FAO
 2. McConnell, D.J., Dillon, J.L. (1997). Farm Management for Asia: a Systems Approach. Rome: FAO.
 3. Helfert, E.A., (2001). Financial Analysis Tools and Techniques: a Guide for Managers,. McGraw-Hill,.
 4. Alston, J.M., Pardey, P., Smith, V.H. eds. (1999). Paying for Agricultural Productivity. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 5. Rogers, E. M.(1995). Diffusion of Innovations. -4th ed., New York: Free Press.

Similar course at related universities

 • Project Module Agribusiness, University of Hohenheim
 • Microeconomics, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.