Print

Stručni projekt - Ekološka poljoprivreda (250960)

Course description

Stručni projekt je obvezni predmet na prijediplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 3 ECTS-a.

Type of course

ECTS: 2.00

Teaching hours: 30
Seminar: 30

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Stručni projekt na prijediplomskom studiju je zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost izrade pisanog rada, usmenog izlaganja i timskog rada. Uključuje prikupljanje i evaluaciju potrebne literature, sudjelovanje u planiranju, izvođenju i praćenju projekta, timskom radu, analizu problema i rješenja, planiranje i upravljanje vremenom, kreiranje alternativnih rješenja, primjenu odgovarajuće tehnologije, donošenje odluka, realiziranje vlastitog rješenja i integriranje rješenjima s ostalih studenata unutar tima te prezentiranje rada. Stručni projekt podrazumijeva suradnju studenata i nastavnika u timskom okruženju.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati ciljeve projekta Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
organizirati projektni tim Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
razviti zadani projektni zadatak Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
pokazati rezultate projektnog zadatka Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
analizirati završeni projekt Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.
predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta Pisani rad. Prezentacija stručnog projekta.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pisani rad 2/3 -
-
-
vidi opis
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Prezentacija stručnog projekta 1/3 -
-
-
vidi opis
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Ukupno 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pisani rad Odličan (5) – Rad je logički dobro strukturiran činjenično točan i pojmovno dobro definiran, podcjeline su povezane, korištena je relevantna i recentna literatura te je vidljiv pristup temi iz različitih perspektiva. Vrlo dobar (4) – Rad je dobro strukturiran, iznesene su činjenice, relevantne teorije i ažurni podaci, literatura je korektno obrađena no pristupu nedostaje kreativnosti. Dobar (3) – U radu su prikazani samo neki od relevantnih aspekata teme, literatura je obrađena korektno, ali samo djelomično. Znanstveni i stručni vokabular je bazičan. Dovoljan (2) – U radu postoje sadržajni nedostaci, osnovni pojmovi su površno objašnjeni i nema dubljeg poznavanja teme.
Prezentacija stručnog projekta Odličan (5) - Izlaganje je jasno, visoko informativno,odgovori na pitanja točni i kreativni. Vrlo dobar (4) - Izlaganje je jasno i sadržajno, odgovori na pitanja su samo korektni i ne ukazuju na dublje promišljanje o temi. Dobar (3) - Izlaganje je jasno i informativno, ali bez sposobnosti povezivanja teorije sa praksom. Sposobnost odgovaranja samo na jednostavna pitanja. Dovoljan (2) - Izlaganje je prepričavanje pročitanog teksta, odgovori na pitanja su oskudni.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.