Print

Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)

Course coordinator

Course description

U agrobiznisu, sa stajališta poduzetničkih projekata u ruralnom prostoru, vrlo je važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranje projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja. Strategija poslovanja većine poslovnih subjekata temelji na projektima rasta i razvoja. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje je potrebna dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.
Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja projekata poljoprivrede, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu. Studenti će vježbama i seminarima biti obučeni za samostalnu izradu različitih vrsta investicijskih projekata u agrobiznisu, te njihovu napredniju tehnološko-ekonomsku ocjenu (analitiku).

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 20
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i tehnikama projektnog menadžmenta i investiranja u agrobiznisu, te praktičnog izvođenja projekata. Bit će osposobljeni za izradu i stručnu ocjenu investicijskih projekata u agrobiznisu.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja u projekte u agrobiznisu, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu.
 • Auditorne vježbe
  Iz područja projektnog menadžmenta i financiranja projekata u agrobiznisu, ruralnom razvoju i istraživačkim projektima,te računalnih alata i podrške projektnog menadžmenta. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  Vezani uz metode i metodologiju planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU, te izradu i stručnu ocjenu investicijskih programa u agrobiznisu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
ustanoviti konkurentsku sposobnost poslovne organizacije Pismeni, seminar
izdvojiti dijelove životnog ciklusa projekta Pismeni, seminar
upravljati investicijskim projektom u agrobiznisu Pismeni, seminar
dizajnirati poslovni plan Pismeni, seminar
prezentirati poslovnu ideju Pismeni, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% do 42
42-49
50-56
57-62
63-70
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 150 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 30% 10 50 2
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 20 100 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. P: Pojam, definiranje, ciljevi i značajke projekta, povijesni razvoj. A: Obilježja projektnog menadžmenta i menadžera.
 2. P: Uloga strategije u projektnom menadžmentu, projektna okolina i životni ciklus projekta. A: Projektna okolina i životni ciklus projekta.
 3. P: Projektni zadaci, etape - početna, implementacijska i zaključivanje projekta, revizija projekta, projektni rizici i upravljanje projektnim rizicima. A: Projektni zadaci, etape i revizija projekta.
 4. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Uvođenje novih proizvoda i tehnologija u agrobiznisu.
 5. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Upravljanje projektima.
 6. P: Projekti poslovnih integracija u agrobiznisu, upravljanje i metodologija upravljanja projektima u agrobiznisu. A: Metode i metodologija planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU.
 7. P: Investicije i investicijsko planiranje, upravljanje investicijskim projektom u agrobiznisu. A: Investicijsko planiranje, investiranje u mala i srednja poduzeća, investicijski projekti po granama proizvodnje.
 8. P: Projekti financiranja u poduzetničke ideje, projekti financiranja u agrobiznisu, financiranje znanstveno istraživačkih projekata u agrobiznisu, financiranje uvođenja novih tehnologija i proizvoda. A: Metode i tehnike određivanja učinkovitosti poslovanja, dinamika poslovnog sustava, planiranje i izbor financiranja.
 9. P: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima u agrobiznisu, međunarodni znanstveno istraživački i razvojni projekti. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 10. P: Izvori financiranja projekata i natječaji za financiranje, međunarodno i domaće financiranja projekata, primjeri prijava na natječaj. A: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima.
 11. P: Programski paketi projektnog menadžmenta i njihovo korištenje. A: Upotreba računala i računalnih aplikacija prilagođenih projektnom menadžmentu, MS Excel modeli upravljanja projektom, izrade poslovnog plana i financijske analize poslovanja.
 12. P: Primjeri projektnog menadžmenta: u razvoju poslovnog subjekta u agrobiznisu, pri uvođenju novih tehnologija i proizvoda. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 13. P: Koncepti upravljanja projektom. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 14. P: Potrebna znanja i vještine projektnog menadžmenta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 15. P: Učinkovitost projektnog tima i ocjena učinkovitosti po etapama projekta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.

Obligatory literature

 1. Omazić, M. A., Baljkas, S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb
 2. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 3. Helfert, E.A. (1997): Tehnike financijske analize, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Deželjin, J. i sur. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo, M.E.P.Consult, Zagreb
 5. Cingula, M. (2001): Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat: priručnik za poduzetnike i menadžere, RRiF-plus, Zagreb

Recommended literature

 1. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D., Dalić, M. (1994): Poslovno odlučivanje teorija i praksa donošenja odluka, Informator, Zagreb
 2. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske, Zagreb
 3. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija - Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske, Zagreb
 4. Grgić, Z., Očić, V., Šakić, B. (2004): Ekonomska teorija, pojam investicija i investicije u poljoprivredi: interna skripta za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 5. Grgić, Z. (2001): Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje): interni priručnik za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Similar course at related universities

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Project Module Agribusiness, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.