Print

Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (226231)

Course coordinator

Course description

Sustavno održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme jedan je od najvažnijih čimbenika njihove učinkovitosti i kvalitetnog obavljanja zadanih poslova. Poznato je da sigurnost izvođenja raznih mehaniziranih postupaka u poljoprivredi u velikoj mjeri ovisi o pouzdanosti strojeva u radu, a samim time i o njihovom stanju. Samo će pravilno pripremljeni strojevi i oprema omogućiti obavljanje predviđenih poslova na vrijeme i s najvišim stupnjem kakvoće. Studenti će u prvom dijelu biti upoznati s različitim vrstama održavanja strojeva, razlozima zbog kojih strojevi imaju ograničeni eksploatacijski vijek i postupcima za njegovo produljenje. U drugom dijelu će biti upoznati s vrstama radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva te postupcima, alatima i opremi koji se koriste pri održavanju. U trećem dijelu studenti će biti upoznati s pravilnim korištenjem, podešavanjem i održavanjem pojedinih poljoprivrednih strojeva i opreme, kao i njihovim mogućim kvarovima i načinima njihovog otklanjanja. Nastava će se izvoditi putem predavanja, vježbi u praktikumu i izrade seminarskog rada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 10
Practicum: 10
Seminar: 5
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s važnošću redovitog i pravilnog održavanja strojeva te ih kroz predavanja i vježbe upoznati s postupcima podešavanja, pravilnog korištenja i održavanja pojedinih poljoprivrednih strojeva i opreme, mogućim kvarovima i načinima njihovog otklanjanja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odabrati najpovoljnije postupke održavanja za pojedine strojeve i iskazati najčešće moguće uzroke otkazivanja rada strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Odrediti intenzitet istrošenosti glavnih strojnih dijelova i odabrati najpovoljnije načine zaštite strojeva od korozije Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Projektirati prikladnu radionicu za poljoprivredna gospodarstva i odabrati potrebne alate i opremu za radionicu Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Objasniti načine dijagnosticiranja stanja poljoprivrednih strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Ispravno podesiti poljoprivredne strojeve za pojedine poslove Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Demonstrirati postupke održavanja strojeva poljoprivrednicima Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati uzroke kvarova pojedinih poljoprivrednih strojeva Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, pismeni ili usmeni ispit

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i vježbi, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
II Kolokvij 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 2
III Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 2
Usmeni ispit 15 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 10 0
UKUPNO 100% 60 120 6

Weekly class schedule

 1. Značaj i vrste održavanja strojeva. Preventivno, korektivno, proaktivno i cjelovito produktivno održavanje.
 2. Mogući razlozi otkazivanja rada strojeva. Osnove tribologije.
 3. Vrste i uzroci trošenja strojnih dijelova. Adhezivno i abrazivno trošenje. Zamor materijala.
 4. Korozija strojnih dijelova i načini zaštite od korozije. Vrste i načini nanošenja zaštitnih prevlaka. Elektrokemijska zaštita.
 5. Određivanje intenziteta istrošenosti strojnih dijelova. Osnove podmazivanja. I. međuispit (kolokvij).
 6. Karakteristike radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva. Male priručne radionice, radionice za veće popravke i centralne remontne radionice.
 7. Tehničko-operativna priprema poslova u radionicama. Dijagnosticiranje stanja strojeva. Tehnološki procesi demontaže i montaže strojeva.
 8. Alati i postupci pri održavanju strojeva. Alati i postupci kod strojne obrade dijelova. Ekonomika obrade strojnih dijelova.
 9. Regeneracija strojnih dijelova. Različiti postupci zavarivanja.
 10. Seminar: Projektiranje radionica za održavanje poljoprivrednih strojeva. II. međuispit (kolokvij).
 11. Održavanje traktora. Održavanje traktorskog motora. Održavanje transmisije traktora. Održavanje ostalih uređaja traktora. Najčešći kvarovi traktora i načini njihovog otklanjanja.
 12. Održavanje strojeva za obradu tla. Održavanje strojeva za sjetvu i sadnju. Održavanje strojeva za aplikaciju pesticida i gnojiva.
 13. Održavanje strojeva za žetvu i ubiranje ratarskih kultura. Najčešći kvarovi kombajna i načini njihovog otklanjanja.
 14. Održavanja strojeva za spremanje sijena, sjenaže i silaže. Održavanje uređaja i opreme za strojnu mužnju.
 15. Održavanje uređaja i opreme za hranjenje i napajanje stoke. Održavanje uređaja i opreme za izgnojavanje i ventilaciju objekata. III. međuispit (kolokvij).

Obligatory literature

 1. Emert, R., Jurić, T., Filipović, D., Štefanek, E. (1995.): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Emert, R., Jurić, T., Bukvić, Ž., Filipović, D. (1997.): Popravak poljoprivrednih strojeva. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 3. Jagar, N., Filipović, D. (1997.): Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima. HZS, Zagreb.
 4. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003.): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 5. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Recommended literature

 1. S. Auer, W. Kletz (1989): Handbuch für Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren. BLV Verlagsgesellschaft, München, Deutschland.
 2. F. Gehring (1996): Landtechnik für Schule und Praxis. Österreichischer Agrarverlag, Klosterneubur, Österreich.
 3. S.R. Burke, T.J. Wakeman (1992): Modern Agricultural Mechanics. Interstate Publishers, Danville, Illinois, USA.
 4. B. Bell (1992): Farm Workshop. Farming Press, Ipswich, UK.
 5. A. Pearce (1994): Farm Welding. Farming Press, Ipswich, UK.

Similar course at related universities

 • Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet.
 • Machinery Diagnostic and Maintenance. Study of Mechanical Engineering. Karlstad University.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.