Print

Specijalna fitopatologija (169251)

Course coordinator

Course description

Specijalna fitopatologija je stručni fitomedicinski kolegij u kojem se u sklopu predavanja obrađuju ekonomski značajne bolesti (mikoze, pseudomikoze, bakterioze, fitoplazmoze, viroze i viroidoze) važnijih kultiviranih vrsta biljaka. Kod opisa svake pojedinačne bolesti govori se o njenoj važnosti i rasprostranjenosti, simptomatologiji, etiologiji (patogenim uzročnicima), epidemiologiji te mjerama suzbijanja (agrotehničke, biološke, kemijske i dr.). Na terenskoj nastavi studentima se daje mogućnost "in vivo" upoznavanja s tim bolestima na temelju njihove simptomatologije na biljkama domaćinima.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Compulsory course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Field exercises: 24

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%-70%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): 91%-100%

Conditions for obtaining signature

Redovno pohađanje nastave

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznavati na temelju simptoma glavne bolesti na ekonomski važnim kultiviranim biljnim vrstama Hrvatske
Poznavati etiologiju i epidemiologiju tih bolesti
Ocijeniti intenzitet zaraze biljaka domaćina tim bolestima
Znati izabrati i provesti odgovarajuće mjere suzbijanja tih bolesti

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni - predavanja 4 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 120 4
Ukupno 4 do 50 bodova 61-70 bodova 71-80 bodova 81-90 bodova 91-100 bodova do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 60 144 6

Weekly class schedule

 1. Silabus kolegija s uvodom - cilj kolegija, ishodi učenje kolegija, struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr. Kratki repetitorij taksonomije i sistematike biljnih patogena. Fitopatonimija - nomenklatura ili nazivlje biljnih bolesti
 2. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Oomycota (Plasmoparales i dr.)
 3. Pseudomikoze - bolesti uzrokovane pseudogjivama ili gljivama sličnim organizmima (FLO) - Myxomycota (Plasmodiophoromycota) i mikoze iz odjela Chytridiomycota (Olpidiales)
 4. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Taphriniomycetes i Discomycetes
 5. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Plectomycetes (Erysiphales i dr.)
 6. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Pyrenomycetes (Diaporthales i dr.)
 7. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Ascomycota – Loculoascomycetes (Plesoporales i dr.)
 8. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Pucciniomycetes (Uredinales i dr.)
 9. Mikoze uzrokovane gljivama iz odjela Basidiomycota – Ustilaginomycets (Ustilaginales i dr.)
 10. Bakterioze biljaka uzrokovane vrstama iz rodova Erwinia, Pseudomonas, Agrobacterium, Xanthomonas i dr.
 11. Fitoplazmoze biljaka
 12. Viroze i viroidoze biljaka
 13. Terenske vježbe
 14. Terenske vježbe
 15. Terenske vježbe

Preconditions

Obligatory literature

 1. Cvjetković, B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze Zrinski d.d. Čakovec
 2. Maceljski, M., Cvjetkovć, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski d.d. Čakovec.
 3. Jurković, D. Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Štrosmajera u Osijeku
 4. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2017): Pseudogljive i gljive ratarskih kultura. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Štrosmajera u Osijeku. Osijek

Similar course at related universities

 • Patologia vegetale (Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari, Italija)
 • Specijalna fitopatologija (Agronomski i prehrambeno-tehnološki faakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina)
 • Pseudomikoze i mokoze bilja (Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta u Beogradu, Srbija)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.