Print

Diplomski rad - Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)

Course description

Diplomski rad je individualni pisani rad u pravilu temeljen na vlastitim istraživanjima koji se piše u znanstvenom obliku te podrazumijeva radnu angažiranost studenata koja je ekvivalentna 28 ECTS-a. Diplomski rad se u pravilu izrađuje tijekom IV. semestra, a završava usmenom obranom.

Type of course

  • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 4 semester, 2 year)

ECTS: 28.00

Teaching hours: 0

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati poznavanje osnova struke i znanstveno-istraživačkog rada, odnosno snalaženje u definiranju hipoteza i ciljeva istraživanja, planiranju istraživanja, prikupljanju i obradi podataka te pisanju znanstvenog rada. Uključuje proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa, individualan angažman oko problemske tematike, stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova, sposobnost primjene znanstvenih metoda i instrumentarija u obradi problema i izradi rada, sposobnost samostalnoga služenja odgovarajućom domaćom i inozemnom literaturom odnosno korištenje spoznaja, činjenica i stavova objavljenih u navedenim izvorima.

Types of instruction

  • Ostalo
    Student pod vodstvom mentora provodi istraživanje i piše diplomski rad na temu koju je prihvatio Odboru za nastavu i izbor nastavnika. Diplomski rad brani pred povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada čime završava diplomski studij.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati stručni problem diplomski rad, javna obrana diplomskog rada
samostalno riješiti praktični problem/zadatak diplomski rad, javna obrana diplomskog rada
osmisliti i samostalno provesti istraživanje diplomski rad, javna obrana diplomskog rada
primijeniti metodologiju pisanja stručnog i znanstvenog djela diplomski rad
predstaviti svoj rad u pisanom obliku, jezično i etički ispravno diplomski rad
primijeniti usvojena znanja i opće kompetencije stečene kroz studij diplomski rad, javna obrana diplomskog rada
steći samopouzdanje u stečeno znanje javna obrana diplomskog rada
predvidjeti smjernice budućeg razvoja teme kojom se bavio diplomski rad, javna obrana diplomskog rada
razviti prezentacijske vještine kod interpretacije rezultata istraživanja javna obrana diplomskog rada

Working methods

Teachers' obligations

- održavati konzultacije svaki tjedan prema rasporedu
- pružiti studentu potrebnu pomoć i upute pri prijavi teme i planiranju diplomskog rada
- voditi studenta pri postavljanju pokusa, provođenju analiza te prikupljanju i analizi podataka
- upoznati studenta s načelima etičkog pristupa u pisanju diplomskog rada
- pregledati diplomski rad i dati upute za doradu prije uvezivanja
- pomoći studentu u pripremi za javnu obranu diplomskog rada

Students' obligations

- prijaviti temu diplomskog rada, provesti istraživanje i izraditi rad u skladu s Uputama za oblikovanje diplomskog rada
- dolaziti na konzultacije i prezentirati napredak u provođenju istraživanja i izradi rada
- uvažiti i postupiti prema uputama mentora
- pridržavati se načela etičkog pristupa u pisanju diplomskog rada
- pripremiti prezentaciju i obraniti diplomski rad pred imenovanim povjerenstvom

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Diplomski rad 50% .
vidi opis
.
.
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
750 25
Javna obrana diplomskog rada 50% .
vidi opis
.
.
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
90 3
Ukupno 100% 840 28
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Diplomski rad Odličan (5) – Rad je logički dobro strukturiran činjenično točan i pojmovno dobro definiran, podcjeline su povezane, korištena je relevantna i recentna literatura te je vidljiv pristup temi iz različitih perspektiva. Vrlo dobar (4) – Rad je dobro strukturiran, iznesene su činjenice, relevantne teorije i ažurni podaci, literatura je korektno obrađena no pristupu nedostaje kreativnosti. Dobar (3) – U radu su prikazani samo neki od relevantnih aspekata teme, literatura je obrađena korektno, ali samo djelomično. Znanstveni i stručni vokabular je bazičan. Dovoljan (2) – U radu postoje sadržajni nedostaci, osnovni pojmovi su površno objašnjeni i nema dubljeg poznavanja teme.
Javna obrana diplomskog rada Odličan (5) - Izlaganje je jasno, visoko informativno,odgovori na pitanja točni i kreativni. Vrlo dobar (4) - Izlaganje je jasno i sadržajno, odgovori na pitanja su samo korektni i ne ukazuju na dublje promišljanje o temi. Dobar (3) - Izlaganje je jasno i informativno, ali bez sposobnosti povezivanja teorije sa praksom. Sposobnost odgovaranja samo na jednostavna pitanja. Dovoljan (2) - Izlaganje je prepričavanje pročitanog teksta, odgovori na pitanja su oskudni.

Preconditions

Obligatory literature

  1. Upute za oblikovanje diplomskog rada 2017 (doc); Oblikovanje diplomskog rada - predložak 2017 (docx); Oblikovanje diplomskog rada - predložak prezentacije 2017 (pptx); Obrazac za prijavu teme Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/hr/category/dokumenti/200 - Diplomski rad

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.