Print

Primijenjene matematičke metode (197978)

Course coordinator

Course description

Temeljni predmet s naglaskom na primjeni matematičkih metoda potrebnih za analizu podataka o prirodnim resursima, obnovljivim i održivim izvorima energije i gospodarenju otpadom. Ovaj predmet razmatra kvantitativne metode u analizi okoliša. Studenti će naučiti primijeniti osnovne kvantitativne metode na čitav spektar problema od općeg značenja iz područja izvora energije i gospodarenja otpadom. Bit će uvedene analitičke tehnike koje se rijetko obrađuju u drugim predmetima. Cilj je studente opskrbiti alatima i osposobiti da pouzdano primjenjuju kvantitativne metode u istraživanju (modeliranje, diferencijalni i integralni račun, multivarijantni račun, sve kroz praktične primjere).

Type of course

ECTS: 4.00

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-90%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave, izrada zadaća, pristupanje ispitima znanja

Types of instruction

  • Predavanja
  • Auditorne vježbe
  • Konzultacije

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Operativno znanje osnovnih koncepata, metoda i tehnika matematičke analize Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primjena matematičkih znanja, uvida i metoda u rješavanju osnovnih problema prirodnih znanosti (obnovljivi izvori energije i gospodarenje otpadom) upotrebom sistematskog pristupa Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Kritički osvrt na dobivene rezultate Rasprava rezultata u grupi
Interpretacija rezultata u terminima problema koji je modeliran Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Korištenje matematičkog softwarea u modeliranju problema Sudjelovanje u radu u praktikumu, izrada problemskih zadataka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. ispit znanja 40% 20 40
2. ispit znanja 40% 20 40
kratke provjere 10%
izrada domaćih zadaća 10%
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. ispit znanja elementarne funkcije, modeliranje, određivanje ekstrema sredina nastave
2. ispit znanja integrali, diferencijalne jednadžbe, funkcije više varijabli kraj nastave
kratke provjere provjera svladanosti analitičkih tehnika tijekom nastave
izrada domaćih zadaća predavanje domaćih zadaća tijekom nastave

Obligatory literature

  1. B. Kolarec: Primijenjene matematičke metode, skripta, AF, Zagreb

Recommended literature

  1. Hoffmann, L.D., Bradley, G.L., Calculus for Bussines, Economics, and the Social and Life Sciences, McGraw-Hill, N.Y., 2000.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.