Print

Biomasa i biogoriva (197980)

Course coordinator

Course description

Cilj ovog modula je upoznati studente s proizvodnjom biogoriva iz biomase. Nastavni program modula obuhvaća uvid u relevantnu RH i EU legislativu, definiciju i klasifikaciju biomase, kao i uvid u goriva svojstva biomase kada se ona koristi za neposredno izgaranje. Studenti će naučiti odabrati optimalni oblik pretvorbe biomase, ovisno o samoj sirovini, ali i o željenom konačnom proizvodu. Nadalje, naučit će klasificirati biogoriva s obzirom na vrstu sirovine i tehnologiju proizvodnje (prva i druga generacija biogoriva). Stečena znanja praktično će primijeniti u laboratoriju, na način da iz različitih sirovina proizvode biogoriva te kasnije analiziraju njihov sastav i kvalitetu. Osim navedenog, studenti će naučiti o održivosti sustava proizvodnje biogoriva, kao i izraditi životni ciklus proizvodnje biogoriva (tzv. LCA analiza).

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Utvrditi relevantnu RH i EU legislativu iz područja obnovljivih izvora energije i proizvodnje biogoriva iz biomase
Identificirati tip biogoriva s obzirom na sirovinu i tehnologiju proizvodnje
Odabrati optimalni oblik pretvorbe biomase
Ustanoviti prednosti i nedostatke prve i druge generacije biogoriva
Isplanirati laboratorijsku analizu biomase i biogoriva s ciljem utvrđivanja njihove kvalitete
Utvrditi energetski potencijal biomase
Klasificirati biogoriva treće i četvrte generacije
Argumentirati održivost sustava proizvodnje biogoriva
Prezentirati životni ciklus proizvodnje biogoriva

Weekly class schedule

 1. Osnove obnovljive energije u poljoprivredi (P) Osnovni pojmovi. Općenito o energetskim bilancama. Mjerne jedinice vezane za izračun. Općenito o obnovljivim izvorima energije. Legislativa RH i EU.
 2. Osnove obnovljive energije u poljoprivredi (p) Osnove obnovljivih izvora energije u poljoprivredi s primjerima.
 3. Biomasa poljoprivrednog podrijetla (P) Definicija i klasifikacija biomase u poljoprivredi. Goriva svojstva biomase.
 4. Procesi pretvorbe biomase u energiju (P) Klasifikacija procesa pretvorbe. Tipovi termokemijske pretvorbe. Tipovi biokemijske pretvorbe.
 5. Proizvodnja energije iz biomase (V) Analiza svojstava biomase u laboratoriju
 6. Biogoriva prve generacije (P) Uvod u biogoriva prve generacije. Klasifikacija. Prednosti i nedostaci. Bioetanol prve generacije. Biodizelsko gorivo prve generacije. Proizvodnja bioplina. Sirovine za proizvodnju bioplina. Mezofilna i termofilna proizvodnja bioplina.
 7. Proizvodnja biogoriva prve generacije, Energetsko iskorištenje poljoprivredne biomase (V) Laboratorijska proizvodnja bioetanola, biodizela i bioplina prve generacije. Izračun energetskog iskorištenja bioplina. Izračun energetske gustoće čvrste biomase. Izračun potrebne količine goriva kotla za goriva iz čvrste biomase.
 8. Biogoriva druge generacije (P) Uvod u biogoriva druge generacije. Klasifikacija. Prednosti i nedostaci. Predtretmani. Bioetanol druge generacije. Butanol kao gorivo. BtL kao gorivo.
 9. Proizvodnja biogoriva druge generacije (V) Laboratorijska proizvodnja bioetanola i biodizela druge generacije.
 10. Održivost sustava proizvodnje biogoriva (P) Doprinos obnovljivih izvora energije održivosti. Održiva integracija proizvodnje biogoriva i proizvodnje hrane za životinje. Doprinos biogoriva smanjenju stakleničkih plinova. Analiza životnog ciklusa proizvodnje biogoriva.

Recommended literature

 1. Pimentel, D. (2008): Biofuel, Solar and Wind as Renewable Energy Systems, Springer, NY, SAD.
 2. Babel. W. i sur. (2007): Advamces in Biochemical Engineering/Biotechnology. Springer, NY, SAD.
 3. Barbir, F., Ulgiati, S. (2007): Sustainable Energy Production and Consumption. Springer, NY, SAD.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.