Print

Energetske kulture (197982)

Course coordinator

Course description

Stjecanje znanja i specifičnih vještina u razumijevanju potencijala i mogućnosti uzgoja: lignoceluloznih, uljanih, šećernih i škrobnih energetskih kultura u proizvodnji različitih oblika obnovljive energije u RH, te razumijevanje i primjena specifičnih agrotehničkih mjera u sklopu planiranja proizvodnje, žetve, konzerviranja i skladištenja biomase energetskih kultura u proizvodnji različitih biogoriva.

Type of course

ECTS: 4.00

English language: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o uzgoju i korištenju najvažnijih energetskih kultura.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi izvodi se 7 sata vježbi iz: Pregled nasada energetskih kultura na različitim lokacijama te pregled osnovnih strojeva i opreme neophodnih za sjetvu/sadnju i košnju/žetvu energetskih kultura.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Razumjeti potencijal i mogućnosti uzgoja energetskih kultura u različitim agroekološkim uvjetima RH. 2. Povezati i razlikovati specifičnosti u zasnivanju nasada različitih ligno-celuloznih, šećernih, škrobnih, uljanih i nedrvenastih kultura. 3. Razumjeti i prepoznati optimalne rokove žetve, tehnike skidanja, skladištenja i konzerviranja biomase različitih energetskih kultura za proizvodnju različitih biogoriva. 4. Primijeniti adekvatne tehnike i uobičajene načine (prakse) za projektiranje sustava proizvodnje različitih izvora biomase u poljoprivredi. 5. Samostalno kreirati tehnologiju proizvodnje poljoprivrednih kultura (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, zaštita usjeva, žetva i transport) za dobivanje kvalitetne sirovine za proizvodnju energije. usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, provođenje usmenog ispita na kraju dvotjednog turnusa.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i terenskih vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
usmeni ispit 100 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
usmeni ispit Usmeni ispit se polaže nakon odslušane dvotjedne nastave (nastava u turnusima)

Weekly class schedule

 1. Pregled tematskih jedinica, način polaganja ispita i vrednovanja postignuća. Potencijal i mogućnost uzgoja energetskih kultura u RH Miscanthus vrste: botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Divlje proso (Panicum virgatum L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Divovska trska (Arundo donax L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Blještac (Phalaris arundinacea L.): botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje.
 2. Sida hermaphrodita Rusby: botanički opis, ekološki zahtjevi, agrotehnika, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Konoplja (Cannabis sativa L.) botanički opis, zahtjevi konoplje prema ekološkim uvjetima, tehnologija proizvodnje konoplje za biomasu, proizvodni potencijal, žetva, prerada i korištenje. Potencijal i mogućnosti korištenja uljarica za biogoriva (ricinus, lanik, jatrofa i dr.). Potencijal i mogućnosti korištenja šećernato-škrobnih usjeva za biogoriva šećerna (energetska) repa, šećerni sirak. Rokovi košnje energetskih kultura i načini konzerviranja biomase za kruta, tekuća i plinovita biogoriva. Jednofazne i višefazne tehnike žetve biomase. Strojevi i oprema za obradu tla, sadnju/sjetvu, žetvu, konzerviranje i transport biomase. Načini skladištenja različitih oblika biomase.

Obligatory literature

 1. El Bassam (2010) Handbook of Bioenergy Crops. A complete reference to species, development and applications. Earthscan, London, Washington, DC.
 2. Jones, M. B. i Walsh, M. (ur) (2001) Miscanthus for energy and fiber. Eartscan London UK.
 3. A. Monti (2012) Switchgrass-A Valuable Biomass Crop for Energy. Springer.
 4. David J. Parrish & John H. Fike (2005) The Biology and Agronomy of Switchgrass for Biofuels, Critical Reviews in Plant Sciences, 24:5-6, 423-459, DOI: 10.1080/07352680500316433 .
 5. Leto, J., Bilandžija, N., Voća, N., Jurišić, V., Grgić, Z. (2017) Uzgoj i korištenje miskantusa (Miscanthus sp.). Priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Krička, T., Leto, J., Bilandžija, N., Grubor, M., Jurišić, V., Matin, A., Voća, N. (2017) Tehnologija uzgoja, dorade I skladištenja energetske kulture Sida hermaphrodita (L.) Rusby. Priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Interna skripta Josip Leto

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.