Print

Sjemenarstvo i rasadničarstvo energetskih kultura (197989)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je studentima kroz predavanja i vježbe prezentirati nužna teorijska i praktična znanja o sjemenu i sadnom materijalu energetskih kultura. Nakon odslušanog predmeta studenti će samostalno moći odabrati i primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje sjemena i sadnog materijala ovisno o pojedinoj kulturi u različitim agroekološkim uvjetima.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70
Good (3): 71-80
Very good (4): 81-90
Excellent (5): 91-100

Types of instruction

  • Predavanja
  • Auditorne vježbe
  • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati temeljne pojmove u sjemenarstvu i rasadničarstvu energetskih kultura. Razlikovati kategorije sjemena i kategorije sadnog materijala energetskih kultura te načine njihove proizvodnje. Samostalno odrediti specifične metode proizvodnje sjemena i sadnog materijala ovisno o energetskoj kulturi. Osmisliti i samostalno provesti proizvodnju sjemena ili sadnog materijala pojedinih vrsta energetskih kultura. Seminar Pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i pomoć pri izradi seminara. Održavanje ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama.

Students' obligations

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 10% 5 30 1
Pismeni ispit 90% < 60
60-70%
71-80%
81-90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 60 2
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Seminarski rad se izvodi pojedinačno i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz tehnologiju proizvodnje sjemena ili sadnog materijala odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. u sklopu nastave. Nije moguće.
Pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. Nakon održanih predavanja. Redovni ispitni rokovi.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.