DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze

Competition title: Istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 729,775.62

Funded amount: HRK 729,775.62

Contract No: I-697-2017

Start date: 2017/03/01

End date: 2020/03/01

Web: http://balkcham.agr.hr/

Abstract

Vrsta projektnog prijedloga je balkanska divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica), s populacijom sjeverozapadnih Dinarida u Hrvatskoj. Kao karizmatični papkar, balkanska divokoza, izvrstan je vodeći primjer vrste za očuvanje planinskih ekosustava Balkanskog poluotoka, koji je jedan od 35 vrućih svjetskih bioloških mjesta raznolikosti. Povijesni podaci i arheološka istraživanja potvrdila su veliku gustoću populacije divokoza na sjeverozapadnim Dinaridima u Hrvatskoj, ali je ova populacija nestala prije postavljanja taksonomske klasifikacije. Ovaj štetan čovjekov utjecaj ispravljan je nakon Drugog svjetskog rata, reintrodukcijom koja je zapostavila genetske probleme sa životinjama različitog genetskog podrijetla. Mala veličina populacija i niska genetska raznolikost suvremenih populacija divokoza na sjeverozapadnim Dinaridima čini ih osjetljivima na mnoge okolišne pritiske. Uzimajući u obzir sve rezultate dosadašnjih istraživanja, glavni cilj ovog projekta je analiza genetske strukture balkanske divokoze korištenjem neutralnih (SNP, SSR i mtDNA) molekularnih biljega kao i biljega pod selekcijom (MHC kompleks) kako bi se procijenio status zaštite lokalnih populacija i proučili mehanizmi njihove molekularne prilagodljivosti. Nadalje, izolacijom DNA iz starih lubanja divokoza i usporedbom uspješno izoliranih sekvenci sa sekvencama iz svježih uzoraka pokušati će se rekonstruirati filogeografija divokoza sa Velebita i dobiti nove spoznaje o povijesti populacija prije reintrodukcija. GIS analize okoliša i staništa provesti će se kako bi se dobili modeli zauzetosti staništa i godišnjih migracija. Ovi ciljevi biti će ostvareni suradnjom interdisciplinarnog tima znanstvenika u kojemu su agronomi, biolozi, šumari i veterinari. Rezultati projekta dati će nove spoznaje o genetskoj strukturi, rasprostranjenosti i vitalnosti Balkanske divokoze u Hrvatskoj, koje će biti prenesene stručnoj i znanstvenoj javnosti u zemlji i inozemstvu.

Leaders

Prof. Nikica Šprem, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Toni Safner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.