Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.)

Competition title: Uspostavni istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 333,333.33

Funded amount: HRK 283,333.33

Contract No: I-1257-2015.

Start date: 2015/06/15

End date: 2018/06/14

Web: https://www.chimeravitis.com/

Abstract

Kimere su biljke kod kojih su prisutna tkiva najmanje dviju različitih genotipova u različitim slojevima meristema, a time i organi koji se iz njih razvijaju. Mnoge sorte i klonovi vinove loze koje su danas značajne u proizvodnji su periklinalne kimere koje su nastale spontano zbog mutacija u jednom od slojeva apikalnog meristema (Pinot crni, sivi i bijeli,neki klonovi sorte Chardonnay, Plavac mali sivi i sl.). Za razliku od kimera koje su nastale mutacijama postoje i tzv. međuvrsne ili međusortne kimere koje su sastavljene od dvaju različitih genotipova koji pripadaju različitim vrstama tj. sortama.
Ovakve kimere mogu nastati spontano i to iz adventivnih izdanaka koji nastaju na spojnom mjestu prilikom cijepljenja (grafting chimeras) pa su tako u dokazane mnoge međuvrsne pa čak i međurodne kimere npr.: Citrus medica i C. aurantium; Laburnum anagyroides i Cytisus purpureus; Crataegus monogyna i Mespilus germanica. Osim spontanih kimera postoje i tehnike koje se mogu koristiti za razvoj tzv. sintetskih kimera, tj. ciljano stvorenim sintetskim kimerama, a koje kod vinove loze nisu značajno istraživane. S obzirom da se periklinalne kimere gube generativnim razmnožavanjem njihov razvoj prvenstveno je zanimljiv samo za vrste sa vegetativnim načinom razmnožavanja, kao što je slučaj kod vinove loze.
U predloženom projektu istraživati će se mogućnosti dobivanja i detekcije sintetskih kimera različitih sorata vinove loze, ali i sintetskih kimera sorata vinove loze i američkih vrsta koje se uzgoju koriste kao podloge za vinovu lozu otporne na filokseru, a ujedno posjeduju i otpornost na plamenjaču i pepelnicu.

Leaders

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Hérvé Etienne, PhD
CIRAD (French Agricultural Research Centre for International Development)

Asst. Prof. Slađana Jevremović, PhD
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Sveučilište u Beogradu, Srbija

Assoc. Prof. Željko Andabaka, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Domagoj Stupić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edi Maletić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Karoglan Kontić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.