Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja

Competition title: Uspostavni istraživački projekti

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 383,000.00

Contract No: UIP-2014-09-6462

Start date: 2015/09/01

End date: 2018/08/31

Abstract

Mikrokapsule na bazi biopolimera s inkapsuliranim jednim bioaktivnim agensom imaju široku primjenu u poljoprivredi te su postale jedna od standardnih tehnika. Međutim, znanje o simultanoj inkapsulaciji biološkog i kemijskog agensa je prilično ograničeno. Glavni cilj ovog projekta je istražiti simultanu inkapsulaciju sredstava za zaštitu/ishranu bilja u biopolimerne mikrokapsule. Specifični ciljevi su: (i) istraživanje molekulskih međudjelovanja u sustavima s biopolimerima suprotnih naboja, (ii) istraživanje novih biopolimernih mikrokapsula, t.j. istraživanje međudjelovanja bioaktivnog agensa i sustava za isporuku, (iii) istraživanje optimalnih uvjeta za simultano inkapsuliranje biološkog i kemijskog agensa, (iv) laboratorijska istraživanja optimalnih formulacija mikrokapsula i (v) in vivo testiranje optimalnih formulacija mikrokapsula na salati i rajčici u konvencionalnom i hidroponskom uzgoju. Naša će nastojanja biti usmjerena na istraživanje kitozan/alginat mikrokapsula prikladnih za simultano inkapsuliranje bakra ili kalcija s Trichoderma viride. Predložena istraživanja su interdisciplinarna i provest će se na modelnim sustavima s biopolimerima suprotnih naboja. Istraživanja modelnih sustava, kod kojih je u velikoj mjeri smanjen broj varijabli, pomoći će objasniti međudjelovanja suprotno nabijenih biopolimera i bioaktivnih agensa i dati smjernice za izradu novih formulacija mikrokapsula. U istraživanjima će se koristiti velik broj različitih standardnih i modernih tehnika/metoda. Projekt je u biti fundamentalan, ali je od velike praktične važnosti jer će bolje razumijevanje međudjelovanja biopolimera i bioaktivnih agensa na molekulskoj razini poslužiti kao podloga za pripravu novih formulacija mikrokapsula za primjenu.

Leaders

Prof. Marko Vinceković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Sanja Fabek Uher, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivanka Žutić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Snježana Topolovec-Pintarić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Nenad Jalšenjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Marija Bujan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edyta Đermić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.