BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network

Competition title: IPA IIIc - Science and Innovation Fund Grant Scheme

Funding: IPA

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 5,955,000.00

Start date: 2013/04/01

End date: 2015/03/31

Abstract

Projekt se zasniva na rezultatima prethodno završenog projekta „Technology mapping at the University of Zagreb“. Opći cilj projekta je unaprijediti kapacitete visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologija i inovacija, a pri tome im omogućiti suradnju s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima pri komercijalizaciji istraživačkih potencijala Sveučilišta. Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri osnovne cjeline: 1. umrežavanje akademskog i profitnog sektora, 2. edukacija i asistencija istraživačima pri transferu tehnologije, 3. uspostava koordinacije pri upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu te 4. promocija projekta i transfera tehnologije. Navedene aktivnosti provode stručnjaci Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Leaders

Prof. Darko Vončina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Vlatka Čubrić Čurik, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.