Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija

Acronym: CLINEinBIOta

Competition title: Istraživački projekt

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 776302.00 HRK

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Slatkovodni su ekosustavi pod sve većim antropogenim pritiskom što negativno utječe na njihovu bioraznolikost, a time i na njihovo funkcioniranje te na usluge koje pružaju. Bioraznolikost posebice ugrožavaju globalne klimatske promjene i unos stranih vrsta. Stoga je cilj ovog projekta istražiti njihov utjecaj na slatkovodne organizme. U fokusu predloženog projekta su tri slatkovodne zavičajne vrste (potočni i plemeniti rak, potočna pastrva) koje imaju ključnu ulogu u ekosustavima, osiguravaju njihovo normalno funkcioniranje (rakovi) i ekonomski su značajne (pastrve). Njihov nestanak iz staništa značajno mijenja slatkovodne ekosustave, dovodi do promjena u dinamici transporta sedimenta te uzrokuje promjene u sastavu zajednica. Ove su vrste osjetljivi na promjene u staništu, a zbog negativnog antropogenog utjecaja i sve izraženijih klimatskih promjena, ugrožene su i zaštićene međunarodnim i nacionalnim zakonima. Cilj predloženog projekta je istražiti genetsku varijabilnost odabranih populacija ove tri vrste upotrebom mitohondrijskih, nuklearnih i mikrosatelitnih DNA biljega i doprinijeti novim spoznajama o njihovoj evolucijskoj povijesti i nasljeđu te identificirati njihove evolucijski bitne jedinice i jedinice upravljanja. Isto tako cilj je razviti modele potencijalno pogodnih područja za invazivne vrste rakova i strane linije pastrva kako bismo mogli predvidjeti područja i zavičajne populacije koja će biti pod njihovim najvećim pritiskom u budućnosti. Nadalje, cilj je izraditi modele pogodnosti staništa za proučavane zavičajne vrste, te njihova projekcija u budućnost prema različitim scenarijima klimatskih promjena što će omogućit identifikaciju područja koja će biti izrazito nepogodna za njihovo preživljavanje, kao i područja koja će osigurati njihov dugotrajni opstanak. Očekujemo da će dobiveni rezultati poslužiti kao kvalitetna osnova za izradu adekvatnih konzervacijskih strategija i planova upravljanja s ove tri osjetljive i ključne vrste slatkovodnih ekosustava.

Leaders

prof. dr. sc. Ivana Maguire
Prirodoslovno - matematički fakultet

Associates

Ivan Špelić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Andrea Rezić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marina Piria, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.