Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva

Competition title: VIP natječaj

Funding: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 126,000.00

Funded amount: HRK 126,000.00

Start date: 2001/09/10

End date: 2003/10/15

Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi ekonomičnost različitih intenziteta proizvodnje (uvjetno nazvanih visoka i niska agrotehnika) soje, stočnog graška i boba. U istraživanjima je utvrđena ukupna vrijednost proizvedenih biljnih proteinskih krmiva u kunama, ukupni troškovi proizvodnje te je na osnovu toga izrađena kalkulacija pokrića varijabilnih troškova. Istraživanja su provedena kroz tehnološke makropokuse s navedenim kulturama postavljene na obiteljskim gospodarstvima u Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. U svakoj godini istraživanja pokusi su postavljeni na dvije lokacije. Svrha istraživanja bila je utvrditi proizvodnjom koje kulture, s obzirom na količinu proizvedenih proteina i njihovu hranidbenu i ekonomsku vrijednost, se ostvaruje najveća dobit. Nadalje, cilj je bio pridonijeti proširenju spoznaja o proizvodnji soje, graška i boba kao biljnih proteinskih krmiva u područjima gdje se ona manje uzgajaju te istražiti prilagođenost ovih kultura datim agroekološkim uvjetima. Prihvaćanjem proizvodnje navedenih kultura proširilo bi se tradicionalno dvopolje kukuruz-pšenica što bi povoljno djelovalo na plodnost tla i smanjivanje štetočinja (bolesti, štetnika i korova).

Leaders

Prof. Ana Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Mijo Žugaj, MSc.
Savjetodavna služba

Prof. Dubravko Maćešić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Zoran Grgić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.