Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju

Acronym: CPD4GB

Competition title: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Funding: Europski socijalni fond

AFZ role: partner

Total value: 1160156.00 HRK

Funded amount: 1160156.00 HRK

Start date: 2018/03/19

End date: 2020/03/18

Web: https://cpd4gb.com.hr/

Abstract

Ovim Projektom želi se odgovoriti na izazove održivosti i zaštite okoliša na području graditeljstva uspostavljanjem programa društveno korisnog učenja za zelenu gradnju kojim će studenti dobiti priliku učiti te, kroz rad s mentorima na relevantnim projektima, primjenjivati stečena znanja i vještine te razviti profesionalne kompetencije za zelenu gradnju.
Glavni cilj projekta je osposobiti studente za rad na području zelene gradnje, uspostaviti održiv program društveno korisnog učenja te osnažiti stručne i analitičke kapacitete udruga-partnera.
Ciljevi projekta su educirati nastavnike, usvajanjem znanja od svjetski priznatih stručnjaka na području zelene gradnje, kako bi ta znanja prenosili studentima, ostvariti suradnju stručnih udruga i visokoobrazovnih ustanova na edukacijskim programima i uključiti volontere/mlade stručnjake za pojedina područja održivosti za rješavanje problema lokalne zajednice.
Korisnik projekta je Hrvatski inženjerski savez (HIS), a partneri su udruge Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG), Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) i visokoobrazovne ustanove Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet (ArhF), Građevinski fakultet (GF), Šumarski fakultet (ŠF) i Agronomski fakultet (AF).

Partners

- -
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

- -
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

- -
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

- -
Hrvatski savez građevinskih inženjera

- -
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Associates

Assist. Prof. Iva Rechner Dika, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Contractor

Mihaela Zamolo
Hrvatski inženjerski savez

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.