Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša

Acronym: KADEME

Competition title: IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 999,320.00

Funded amount: HRK 999,320.00

Start date: 2018/10/01

End date: 2022/09/30

Abstract

Denudacija površine temeljni je proces razvoja reljefa i tla. Otapanjem karbonata ostaje netopivi ostatak iz kojeg se može razviti tlo. Stoga je poznavanje brzine trošenja stijena i denudacije važno za evaluaciju potrebnog vremena za razvoj tla. Postoji nekoliko različitih metodoloških pristupa za mjerenje stope denudacije. Najčešće se koriste: izlaganje stijenskih pločica uvjetima u okolišu; upotreba mikro-erozijskog metra; mjerenje koncentracije kozmogenih radionuklida na izloženim stijenama i mjerenje hidrokemijskih značajki vode u svrhu određivanja količine otopljenih karbonatnih stijena. Svaka metoda ima prednosti i nedostatke i ne postoji konsenzus o tome koja metoda pruža najpouzdanije vrijednosti stope denudacije, štoviše, zabilježene su značajne razlike u rezultatima među metodama. Stoga ovo istraživanje ima za cilj identificirati metode koje bi mogle pružiti pristrane rezultate i ukazati na prednosti i nedostatke svake metode, kako bi se istraživačima olakšao odabir bolje metode ovisno o ciljevima njihovih istraživanja. Metode će se primijeniti na dvije različite lokacije pod utjecajem mediteranske klime, ali s vrlo različitom debljinom tla. Ovaj pristup važan je za vrednovanje sprege stope denudacije i debljine tla, te za utvrđivanje jesu li rezultati usporedbe metoda sustavni na mjestima s promjenjivom značajkama. Dobivene stope denudacije koristiti će se za procjenu produkcije materijala na lokacijama istraživanja, odnosno za proučavanje potencijalne proizvodnje tla ovisno o denudaciji. Važnost ovoga ogleda se u činjenici da je u scenariju erozije tla u mediteranskoj regiji važno znati potencijal oporavka tih sustava.

Leaders

Assoc. Prof. Kristina Krklec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Aleksandra Bensa, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.