Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Competition title: Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

Funding: EU programi

AFZ role: coordinator

Total value: 1498595.00 HRK

Funded amount: 1498595.00 HRK

Start date: 2018/11/01

End date: 2020/11/01

Abstract

Arheogenetika je mlada i ugledna znanstvena disciplina koja se pojavom sekvenciranja nove generacije (NGS) ubrzano razvija i čija su istraživanja često
objavljena u najpoznatijim znanstvenim časopisima. Hrvatska je poznata po mnogobrojnim arheološkim nalazištima i obilju arheološkog materijala biološkog porijekla (kosti
životinja i ljudi) čije su analize obogatile naše spoznaje o čovjekovoj prošlosti. Dobar primjer su kosti neandertalca iz Vindije. S namjerom provođenja vrhunskih znanstvenih
istraživanja i uspostave znanstvene suradnje između genetičara i znanstvenika koji proučavaju prošlost (arheolozi, geolozi, biolozi itd.), cilj ovog projekta je uspostava
laboratorija za arheogenetiku. U široj regiji takav laboratorij ne postoji.

Leaders

PhD.H Ino Čurik
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.