Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala

Competition title: Natječaj Javne ustanove "Nacionalni park Krka"

Funding: Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

AFZ role: coordinator

Total value: 87500.00 HRK

Funded amount: 87500.00 HRK

Start date: 2019/02/26

End date: 2020/02/26

Abstract

Osnovni cilj projekta je rekonstruirati uvjete u okolišu na širem području rijeke Krke koji su vladali u vrijeme prirasta starije sedrene barijere (posljednji interglacijal), a čije ostatke nalazimo na području Roškog slapa. Ovi će nam rezultati omogućiti bolje razumijevanje regionalne klime, uvjeta u okolišu, te njihova utjecaja na percipitaciju sedre.
Terenska istraživanja uključivati će detaljnije uzorkovanje sedrenih sedimenata za daljnje laboratorijske analize. Sedimenti će biti mehanički obrađeni i pripremljeni za geokemijsku analizu, odnosno određivanje di80 i d13C, te elemenata u tragovima metodom masene spektrometrije (IRMS i ICP-MS).

Leaders

Assoc. Prof. Kristina Krklec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

David Domínguez-Villar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.