In vitro razmnožavanje, krioprezervacija i kvantifikacija biološke aktivnosti plodova jagodastih vrsta voćaka i vinove loze

Competition title: Sufinanciranje hrvatsko-srpskih znanstveno istraživačkih projekata 2019-2020

Funding: MZO

AFZ role: coordinator

Total value: 3000.00 EUR

Funded amount: 3000.00 EUR

Start date: 2019/05/01

End date: 2021/04/30

Abstract

Primjenom metoda kulture tkiva in vitro mogu biti prebrođeni problemi vezani za tradicionalne načine vegetativnog razmnožavanja voćaka i vinove loze. Ovaj projekt posvećen je identifikaciji i kvantifikaciji biološke aktivnosti plodova predstavnika rodova Rubus, Ribes, Vaccinium i Vitis u cilju davanja preporuke određenih genotipova/sorti koji su zanimljivi sa aspekta komercijalne proizvodnje, a s druge strane razvijanju učinkovitih protokola mikropropagacije i krioprezervacije koji će biti primjenjivi za velik broj sorata iz rodova Rubus, Ribes, Vaccinum i Vitis.

Leaders

Assist. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Ivana Tomaz, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.