Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja

Acronym: GREENVOLTEX

Competition title: HRZZ IP 2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 996,250.00

Funded amount: HRK 996,250.00

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Prehrambena industrija intenzivno razvija ne-toplinske tehnike obrade hrane kao što su netoplinske plazme, pulsirajuće električno polje, visoki hidrostatski tlak te ultrazvuk visokog intenziteta. Nove netoplinske tehnike omogućavaju provedbu ekstrakcije bioaktivnih tvari bez primjene organskih otapala pri čemu se kao otapalo može koristiti voda ili neka tzv. “zelena otapala” npr. voda, D-limonen, dimetilkarbonat (DMC), etanol, etil-acetat i dr. Jedna od takvih obećavajućih tehnika je i visokonaponsko električno pražnjenje-plazma. Projektom će se nastojati ostvariti sljedeći ciljevi: C1 Razviti uređaj za generiranje plazme koji se sastoji od generatora plazme i reaktora s različitim konfiguracijama elektroda pri čemu će se koristiti inovativan pristup generiranja visokog napona DC napajanja pomoću moderne solid state tehnologije. C2 Utvrditi će se učinkovitost ekstrakcije bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja iz autohtonog mediteranskog bilja (list masline, ružmarin, kadulja, mravinac, timijan, majčina dušica) plazmom uz upotrebu vode i „zelenih„ otapala. C3 Optimizirati će se djelovanje inovativnog uređaja za generiranje plazme tijekom ekstrakcija kako bi dobili što veće iskorištenje postupka. C4 Utvrditi će se biološka aktivnost dobivenih ekstrakata putem analitičkih metoda, te ispitati mogućnost nastajanja eventualnih oksidativnih promjena tijekom postupaka ekstrakcija. C5 Dobiveni ekstrakti će se na odgovarajući način izolirati te stabilizirati primjenom postupaka liofilizacije i/ili inkapsulacije. Predloženo istraživanje doprinijeti će području istraživanja, na način da će biti konstruiran inovativni uređaj za produkciju plazme direktno u tekućinama kojim će se moći provesti brza i učinkovita ekstrakcija bioaktivnih komponenata i eteričnog ulja iz autohtonog mediteranskog bilja. Novom netoplinskom tehnikom ekstrakcije nastojat će se smanjiti vrijeme ekstrakcije, upotreba otapala, onečišćenje okoliša i ukupan energetski utrošak uz istovjetno iskorištenje.

Leaders

Prof. Anet Režek Jambrak, PhD
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Associates

Marko Viskić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marko Vinceković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Slaven Jurić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.