Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Acronym: AmphiAdriPlant

Competition title: HRZZ UIP 2017-05

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 1,173,975.00

Funded amount: HRK 1,173,975.00

Start date: 2018/03/01

End date: 2023/02/28

Abstract

Jugoistočna Europa predstavlja jedan od glavnih centara europske bioraznolikosti, prvenstveno zahvaljujući činjenici da su Apeninski i Balkanski poluotok djelovali kao glavni glacijalni refugiji biljnih i životinjskih vrsta tijekom glacijalno-interglacijskih ciklusa u Kvartaru. U sklopu ovog projekta predlažemo komparativnu filogeografsku studiju koja kombinira tradicionalne (morfolgija i plastidne DNK sekvence) i nove pristupe, kao što su sekvenciranje slijedeće generacije (RADseq) i modeli povoljnosti staništa kako bi se istražiti evolucijski putevi i diversifikacija triju ekološki divergentnih biljnih skupina rasprostranjenih na Apeninskom i Balkanskom poluotoku. Prvo ćemo rekonstruirati pojedinačne filogeografije vrsta Aurinia leucadea, A. sinuata, Festuca bosniaca i Dianthus sylvestris grupe na Balkanu i Apeninima kako bismo otkrili detaljne obrasce genetske raznolikosti divergentnih linija. Drugo, identificirat ćemo morfološke varijacije u istraživanim skupinama i ispitati da li morfološka divergencija odgovara genetskoj raznolikosti i/ili trenutnoj taksonomiji. Treće, procijenit ćemo njihove ekološke niše kako bismo otkrili potencijalnu sadašnju i prošlu rasprostranjenost te ćemo istražiti odnose između genetskih i ekoloških razlika. Četvrto, ispitat ćemo prostornu i vremensku podudarnost između rekonstruiranih filogeografija i usporediti dobivene lokacije glacijalnih refugija kao i putanje postglacijalnih širenja. Važnost predloženog projekta leži u tri točke: 1) dobiveni RADseq podaci visoke razlučivosti omogućit će sveobuhvatno ispitivanje prirodnih varijacija u širokom prirodnom okruženju, 2) dobiveni rezultati predstavljat će izravan doprinos očuvanju i upravljanju prirodom, i 3) sinteza komparativne filogeografije i modeliranja povoljnosti staništa pridonijet će rješavanju intrigantnih pitanja koja su daleko izvan ispitivane skupine: kako je bioraznolikost na Balkanu i Apeninima nastala te koji su procesi bili uključeni u njezino stvaranje.

Leaders

Ivana Rešetnik
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Associates

Assoc. Prof. Ivica Ljubičić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Sandro Bogdanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.