Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme

Acronym: IMPROvePOTATO

Competition title: HRZZ IP 2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 951000.00 HRK

Funded amount: 951000.00 HRK

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Krumpir (Solanum tuberosum) je široko raspstranjeno povrće, vrlo često u prehrani ljudi, prikladno za skladištenje u neprerađenom stanju i do jedne godine. Kompleksnog je kemijskog sastava podložnog promjenama ovisno o uvjetima i duljini skladištenja. Priprema se za jelo na različite načine pri čemu, također, dolazi do određenih poželjnih i nepoželjnih promjena u kemijskom sastavu. U Hrvatskoj se krumpir većinom plasira na tržište neprerađeni ili u manjoj mjeri prerađen u čips i sl. snack proizvode. U drugim zemljama prerada krumpira je u porastu pri čemu minimalno prerađeni krumpir - MPK (oguljen, opran, narezan, zapakiran, toplinski neobrađen) postaje sve traženiji. Iako vrlo praktičan, takav proizvod je kratkog vijeka trajanja (uobičajeno 7 dana) i sklon je posmeđivanju te je vrlo zahtjevan za proizvodnju i čuvanje (pri temperaturi ne višoj od 8oC). Cilj ovog projekta je stjecanje spoznaja koje bi pomogle u proizvodnji MPK. Konkretnije stjecanje znanja o kemijskom sastavu različitih sorata krumpira i njegovim promjenama tijekom skladištenja te o načinima sprječavanja enzimskog posmeđivanja narezanog krumpira, stjecanju spoznaja o mogućim utjecajima na održavanje poželjnog kemijskog sastava u cilju smanjenja nastanka nepoželjnog akrilamida usljed prženja i pečenja krumpira te o načinu provedbe prženja da udjel policikličkih aromatskih ugljikovodika koji putem ulja dospijevaju u prženi krumpir bude minimalan. Nadalje, cilj je stjecanje spoznaja o utjecaju netoplinskih tehnologija (ultrazvuka visokog intenziteta - UZV, visokog hidrostatskog pritiska - HHP i ultraljubičastvog svjetla - UV-C) na kemijski sastav i posljedično na stabilnost MPK pri različitim uvjetima čuvanja. Konačni cilj je optimiranje proizvodnje MPK što uključuje definiranje optimalne sorte, postupka za sprječavanje posmeđivanja (s ili bez UZV), ambalaže i uvjeta pakiranja, te primjene netoplinskih tretmana (HHP i UV-C) u svrhu produljenja trajnosti te mogućnosti čuvanja pri sobnoj temperaturi.

Leaders

Branka Levaj
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Associates

Prof. Milan Poljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.