Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma

Acronym: PlantBioPower

Competition title: HRZZ IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1500000.00 HRK

Funded amount: 1500000.00 HRK

Start date: 2018/11/01

End date: 2022/10/31

Abstract

Kopriva (Urtica dioica L) i komorač (Foeniculum vulgare Mill) izvor su bioaktivnih molekula (BAM) (fitosteroli, karotenoidi, klorofili, terpenoidi, fenoli) smještenih u različitim dijelovima biljaka (nadzemni i podzemni). Rastu u prirodi kao samonikle ali se zbog postojanja brojnih kemotipova i varijabilnosti u kemijskom sastavu kultiviraju uz provođenje agrotehničkih mjera s ciljem dobivanja biljnog materijala ujednačene kvalitete.Zbog velikog broja BAM različitih molekulskih svojstava i farmakoloških učinaka (npr. antioksidacijsko, hipoglikemijsko, antivirusno, imunomodulacijsko djelovanje) mogu se koristiti u proizvodnji biljnih ekstrakata (BE) i eteričnih ulja (ETU) konvencionalnim te naprednim tehnikama ekstrakcije (npr. ASE; PHWE; MAE; SCO2 itd.). Dodatna stabilizacija BAM prisutnih u BE i ETU postiže se primjenom različitih postupaka enkapsulacije kojima se BAM inkorporiraju u zaštitni omotač nosača.Enkapsulacija omogućuje njihovu lakšu inkorporaciju u funkcionalne proizvode, naročito hidrofobnih i netopljivih molekula poput fitosterola, karotenoida, klorofila i sl. Također, BAM imaju značajan utjecaj na sastav mikrobioma crijeva te predstavljaju važan parametar u fiziološkoj modulaciji homeostaze organizma i osjetljivosti na bolesti.Stoga su ciljevi istraživanja:(i)definirati biološki potencijal samonikle koprive i komorača s različitih prirodna staništa te utvrditi utjecaj ishrane i agrotehničkih mjera na biosintezu BAM tijekom vegetacije; (ii)optimirati postupake proizvodnje BE i ETU te postupake enkapsulacije BE i ETU; (iii)odrediti djelovanje BAM koprive i komorača u prisutnosti mikotoksina na endogene probiotičke bakterije kolona, enzimsku aktivnost mikrobioma te posljedični tkivni i sistemski antioksidativni, antigenotoksični, metabolički, transkripcijski, upalni i imunosni odgovor domaćina; (iv)iznaći funkcionalne sastojake kao alternativni, ne-farmaceutski pristup u održavanju zdravlja i dobrobiti crijeva kroz promicanje crijevne mikrobne homeostaze.

Leaders

Verica Dragović Uzelac
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Associates

Prof. Ivanka Žutić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Sanja Radman, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.