Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša

Acronym: AQUAHEALTH

Competition title: HRZZ IP 2014-09

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 919808.00 HRK

Funded amount: 919808.00 HRK

Start date: 2015/11/25

End date: 2019/11/24

Abstract

Većina studija o mikrobnoj ekologiji vodenog okoliša usredotočena je na odvojene dijelove vodenog ekosustava. Našim projektom predlažemo opsežnu studiju bakterijske zajednice u vodenom stupcu, sedimentu i ribama kao pokazateljima zdravstvenog stanja vodenog okoliša te njegovih mogućih implikacija na ljudsko zdravlje. Projektom će se istražiti genetska raznolikost bakterijskih izolata u vodenom okolišu, od površine do dna, odnosi između izolata iz okoliša, iz zdravih riba i iz riba s kliničkim simptomima bolesti. Ti podaci su neophodni za predviđanje nastanka bolesti i putova širenja bakterijskih pokazatelja kvalitete vode, kao i potencijalno patogenih bakterija, kako za ribe, tako i za ljude.
Istražit će se profili rezistencije na antimikrobne lijekove, kako bi se utvrdilo potencijalnu vezu između odabranih modelnih bakterija i njihove rezistencije te učinak različitih uzročnika stresa iz okoliša. Strategija radnog plana je primijeniti multidisciplinarni pristup za istraživanje složenog bakterijskog ekosustava u vodenom okolišu Unutar projektnog partnerstva, za rješavanje specifičnih problema u vezi s mikrobnom ekologijom vodenog okoliša identificirana su četiri zadatka:
1. Plan i obrazloženje uzorkovanja,
2. Ribe kao modelni organizmi,
3. Odabrane modelne bakterije i
4. Utjecaj na zdravlje ljudi.
Istraživanje će se provesti korištenjem infrastrukture i stručnosti prisutne u okviru projektnog tima. Projekt će okupiti znanstvena istraživanja iz trenutno fragmentiranih područja. Ovo će stvoriti osnovu za daljnje djelovanje u prevenciji bolesti i poremećaja zdravlja riba zbog djelovanja uvjetno patogenih bakterija. Poboljšana održivost okoliša će poboljšati ukupnu ekonomsku održivost sektora akvakulture. To će biti od velikog interesa za širu javnost, proizvođače, potrošače riba i ribljih proizvoda, kao i kreatore i izvršitelje zakona.

Leaders

Damir Kapetanović
Institut Ruđer Bošković

Associates

Assoc. Prof. Ana Gavrilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.