Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu

Acronym: MARRES

Competition title: HRZZ IP 2018-01

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 1015700.00 HRK

Funded amount: 1015700.00 HRK

Start date: 2018/10/22

End date: 2022/10/21

Abstract

MARRES, nastavak SPHERE projekta, ima za cilj koristiti jedinstveni okoliš Rogozničkog jezera kao primjer ugroženog morskog sustava koji odražava sve hidrografske i atmosferske uvjete Jadranskog mora. U okviru MARRES-a Rogozničko jezero biti će model za praćenje i karakterizaciju biogeokemijskih procesa kruženja sumpora i ugljika na različitim redoks granicama faza, odnosno pri različitim okolišnim uvjetima. Znanstvenu misiju MARRES će postići suvremenim laboratorijskim tehnikama i radom na terenu, objedinjenim u jedinstveno biogeokemijsko istraživanje. Važan dio projekta biti će usmjeren na transport i izmjenu između atmosfere, vodenog stupca i sedimenta jezera, mjerenjem unosa sumpornih spojeva, organske tvari, radionuklida, nutrijenata i tragova metala mokrim taloženjem iz kiše. Ovisno o specifičnim fizičko-kemijskim uvjetima pratiti će se i diskutirati ekologija mikroorganizama, fito- i zoo-planktona, te bentosa. Analiza i rasprava novih i dugoročnih podataka ekološkog statusa jezera, osnovni je preduvjet za razvoj biogeokemijskog modela. Osim Rogozničkog jezera, drugi sustav za praćenje promjena u okolišu povezanih s eutrofikacijom, biti će sjeverni Jadran kao primjer poluzatvorenog, plitkog i potencijalno eutrofnog morskog bazena s povremenim pojavama pridnene anoksije. Istraživanja MARRESa planirana su na vremenskoj skali od 4 godine, a dobiveni rezultati će značajno pridonijeti općem znanju o stanju i odgovorima istraživanih ekosustava na promjene fizikalnih, kemijskih i bioloških uvjeta uslijed prirodnih i antropogenih, odnosno globalnih promjena u okolišu. Gore navedeni istraživački ciljevi, posebice oni vezani za mobilizaciju ljudskih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta IRB-a, kao i uključenih partnerskih institucija, usko su usklađeni sa strateškim prioritetima i promicanjem hrvatske znanosti, znanja i iskustva na svjetskom znanstvenom tržištu.

Leaders

Irena Ciglenečki Jušić
Institut "Ruđer Bošković"

Associates

Prof. Ivan Šimunić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.