Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro

Acronym: BIO-POLIFENOL

Competition title: HRZZ IP 2016-06

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 542570.00 HRK

Funded amount: 542570.00 HRK

Start date: 2017/03/01

End date: 2021/02/28

Abstract

Ranijim istraživanjima pokazalo se da polifenolni spojevi imaju razne bioaktivnosti. Od antioksidacijskog djelovanja do modulacije enzima, djelovanja metabolita polifenola, interakcija s mikroflorom te interakcija s makromolekulama prisutnima u hrani. Sve ove bioaktivnosti mogu zajedno objasniti potencijalno pozitivan utjecaj polifenola na zdravlje. U zadnje vrijeme pažnja se posvećuje interakcijama s makromolekulama u hrani jer one mogu utjecati na bioraspoloživost polifenola. Bioraspoloživost se definira kao količina nutrijenata koji su raspoloživi za apsorpciju u probavnom traktu. Ukoliko polifenoli kroz interakcije s molekulama iz hrane bivaju “zarobljeni” (vezani) za molekule to može utjecati na raspoloživost za njihovu apsorpciju te na njihovo djelovanje u organizmu. Prehrambena vlakna imaju potencijal vezanja polifenola te ih na taj način mogu zaštititi od razgradnje i prenijeti u donje dijelove probavnog trakta. To može utjecati na bioraspoloživost, ali imati i druge potencijalno pozitivne efekte – polifenoli mogu u izvornom obliku pokazati pozitivne bioaktivnosti u donjim dijelovima probavnog trakta. U ovom projektu cilj je istražiti bioraspoloživost polifenola kroz dva procesa. Prvi bi bio istraživanje procesa adsorpcije polifenola na prehrambenim vlaknima (b-glukan). U ovom dijelu istraživala bi se adsorpcija polifenolnih standarda na prehrambena vlakna (b-glukan) te utjecaj pH, temperature i vremena na adsorpciju. Preko adsorpcije bi se interpretirale interakcije koje se mogu dogoditi između polifenola i prehrambenih vlakana. Drugi proces koji bi se istraživao bio bi simulirani probavni proces, in vitro, u kojem bi se simulirali probavni procesi te istraživala količina polifenola (iz voća) u izvornom obliku nakon probave te utjecaj prehrambenih vlakana na ovaj proces. Rezultatima iz istraživanja adsorpcije i simuliranih probavnih procesa interpretirala bi se bioraspoloživost polifenola te utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost.

Leaders

Lidija Jakobek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet

Associates

Prof. Martina Skendrović Babojelić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.