CAP FOR YOU

Competition title: Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)

Funding: EU programi

AFZ role: partner

Total value: 650000.00 HRK

Funded amount: 650000.00 HRK

Start date: 2018/06/01

End date: 2019/05/31

Web: https://komora.hr/projekti/cap-for-you/

Abstract

Hrvatska poljoprivredna komora prijavila se na natječaj Europske komisije za podnošenje prijedloga „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)“ za 2018. godinu. Opći cilj poziva je izgradnja povjerenja u Europskoj uniji i među svim građanima, poljoprivrednicima i onima koji nisu poljoprivrednici. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) politika je za sve građane EU-a i potrebno je jasno ukazati na prednosti koje im ona pruža. Ciljna je publika javnost, s posebnim naglaskom na mladim ljudima u urbanim područjima, te poslovnim subjektima u ruralnim područjima. Prioritetne teme za građane obuhvaćati će općenita pitanja o ZPP-u, a trebale bi se usmjeriti na njegova tri ključna elementa: sigurnost hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i razvoj ruralnih područja. Mjere su usmjerene ka tome da informiraju velik broj ljudi o osnovnim pitanjima novog ZPP-a. Prema tome, cilj mjera informiranja je pomoći objasniti, provesti i razviti Zajedničku poljoprivrednu politiku, te ojačati javnu svijest o njenom sadržaju i ciljevima.

Associates

Assoc. Prof. Ornella Mikuš, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.