Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020)

Competition title: Ministarstvo poljoprivrede Nacionalni program

Funding: Suradnja s tijelima uprave

AFZ role: coordinator

Start date: 2018/01/31

End date: 2020/12/31

Web: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4275

Abstract

Cilj Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora.
Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju. Nacionalni program razvijen je u skladu s nacionalnim prioritetima i zakonodavstvom, kao i prema međunarodno prihvaćenim smjernicama. Time doprinosi i očuvanju biljnih genetskih izvora na globalnoj razini, te osigurava ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama.

Leaders

Prof. Snježana Bolarić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Toni Safner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Hrvoje Kutnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Snježana Kereša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jerko Gunjača, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dubravka Dujmović Purgar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Krešimir Bošnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Lovrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ana Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Butorac, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.