Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama

Competition title: Global Development Network (GDN)

Funding: Other

AFZ role: partner

Start date: 2009/01/01

End date: 2010/07/01

Web: https://www.eizg.hr/projekti/zavrseni-projekti/determinante-cijena-nekretnina-u-tranzicijskim-zemljama/1703

Abstract

U studiji se koristi nelinearna metodologija pomoću koje se istražuju determinante cijena nekretnina i karakteristike njihove kratkoročne prilagodbe. Testira se kointegracija s uključenim pragom na uzorku od četiri razvijene zemlje (SAD, Velika Britanija, Španjolska i Irska) i četiri tranzicijske zemlje (Bugarska, Hrvatska, Češka i Estonija). Svih je osam zemalja zabilježilo intenzivan rast cijena nekretnina tijekom zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća i prve polovine ovog desetljeća. Osim testiranja nelinearnosti, studija se fokusira i na utvrđivanje determinanti cijena nekretnina u četiri tranzicijske zemlje Srednje i Istočne Europe. Opaža se da asimetrična prilagodba cijena nekretnina postoji u svim tranzicijskim zemljama i u SAD-u. Model korekcije odstupanja s pragom sugerira da cijene nekretnina odražavaju kretanje makroekonomskih fundamentala, no perzistentnost cijena nekretnina te spora i asimetrična prilagodba mogli su pogodovati eksploziji cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama i SAD-u.

U drugom se dijelu studije koriste metode kointegracije i modela korekcije odstupanja u svrhu modeliranja kratkoročnih i dugoročnih promjena cijena nekretnina u zemljama Srednje i Istočne Europe, koje se zatim uspoređuju s razvijenim zemljama EU-a. U uzorak su uključene četiri tranzicijske i tri razvijene europske zemlje. Cijene nekretnina za svaku zemlju su modelirane zasebno kao funkcija dohotka, kamatnih stopa, kredita, građevinske aktivnosti, zaposlenosti i inercije cijena nekretnina. Rezultati sugeriraju da dohodak i inercija u najvećem dijelu objašnjavaju cijene nekretnina. U kratkom roku cijene nekretnina nisu slabo egzogene, ali su koeficijenti prilagodbe mali i pomaknuti u vremenu, najvjerojatnije zbog prisutnosti inercije.
Koordinator projekta: Ekonomski institut Zagreb, dr. sc. Maruška Vizek

Leaders

Asst. Prof. Petra Posedel Šimović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.