Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu - TOLVIN

Competition title: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Funding: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

AFZ role: partner

Total value: HRK 2,992,930.39

Funded amount: HRK 2,483,844.81

Start date: 2020/03/01

End date: 2023/03/01

Web: http://tolvin.krs.hr/

Abstract

Zbog učestale pojave suše, proizvođači grožđa i vina u Republici Hrvatskoj bilježe značajne gubitke. Suša negativno utječe na opstojnost prirodnih populacija divlje loze. Cilj projekta je istražiti tolerantnost hrvatske autohtone germplazne vinove loze na sušu. Projektni prijedlog će (i) analizirati bioklimatske i proizvodne varijable kod glavnih autohtonih sorata vinove loze i prirodnih populacija divlje loze u RH, (ii) procjeniti stupanj tolerantnosti na sušu hrvatske germplazme loze na temelju fizioloških, morfoloških i genetskih podataka. Rezultati projekta su u funkciji održivog vinogradarstva i predložit će mjere prilagodbe na klimatske promjene za domaću vinogradarsko-vinarsku proizvodnju i očuvanje bioraznolikosti divlje loze.

Associates

Maja Žulj Mihaljević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivan Pejić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.