Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi

Acronym: Agrobioclim

Competition title: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Funding: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

AFZ role: partner

Total value: 3451022.48 HRK

Funded amount: 2933369.11 HRK

Start date: 2019/12/20

End date: 2022/12/20

Abstract

U ovom projektu, interdisciplinarni tim znanstvenika ima za cilj provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivreda te prirodni ekosustavi i bioraznolikost. Bit će preporučen niz mjera za očuvanje bioraznolikosti divljih svojti kultiviranih vrsta, te za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje kroz definiranje mehanizama tolerancije i probir tolerantnih svojti dobrih agronomskih svojstava. Uvažavajući socio ekonomske pokazatelje preporučit će se modeli hortikulturnih gospodarstava otpornijih na klimatske promjene. Dionici i šira javnost su ciljne skupine koje će sudjelovati kroz diskusije, sastanke, panele, radionice, popularizaciju u aktivnostima ovog projekta, ali su ujedno i krajnji korisnici rezultata.
Istraživački tim čine znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam (IPTPO)-prijavitelj, te slijedeći partneri: Institut Ruđer Bošković (IRB), Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (UNIDU); Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (AFZ), Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PMFZG).

Leaders

Prof. Snježana Kereša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Tajana Čop, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Mario Njavro, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Boris Lazarević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivanka Habuš Jerčić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Snježana Bolarić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.