Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development

Acronym: Dinara back to LIFE

Competition title: EU Program LIFE

Funding: LIFE+

AFZ role: partner

Total value: €1,296,509.00

Funded amount: €777,903.00

Start date: 2019/01/15

End date: 2023/07/15

Web: https://dinarabacktolife.eu/

Abstract

Kako bismo sačuvali Dinaru, oživjeli njezine pašnjake i očuvali ptičje čije preživljavanje ovisi o očuvanju dinarskog staništa, pokrenuli smo projekt ”Dinara back to LIFE”. Osim stručnih konzervacijskih aktivnosti za restauriranje suhih travnjaka, planiranje dobre ispaše i kontrolirano paljenje te drugih popratnih zadaća, cilj nam je oživjeti i zaštiti njenu iskonsku prirodu. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pticama ovisnim o dinarskom tipu staništa, a to su vrtna strnadica, kratkoprsta ševa i ćukavica. Uz stvaranje važnih i kvalitetnih institucionalnih uvjeta za očuvanje prirode, naglasak projekta je i na uključivanju lokalnog stanovništva. U sklopu projekta, cilj je pružiti podršku i osnažiti razvoj poljoprivrednih i turističkih djelatnosti koje svoju vrijednost temelje na suživotu s prirodom.

Aktivnosti koje nas čekaju u sljedeće tri godine neće biti jednokratne. Njihovo pokretanje samo je početak dugoročne ideje o održivom upravljanju Dinarom, a sve kako bi nas ona i dalje darivala prirodnim bogatstvom i dobrom.

Ciljevi:
Doprinijeti stvaranju povoljnog statusa ciljanih tipova staništa i vrsti
Izraditi smjernice za upravljanje travnjacima i njihovim održivim korištenjem
Umanjiti negativne utjecaje požara i demonstrirati pozitivne utjecaje metode kontroliranog paljenja
Izgraditi kapacitete dionika lokalne zajednice za održiv razvoj
Promovirati instrumente EU za zaštitu prirode

Partners

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Hrvoje Kutnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.