Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava

Competition title: HRZZ UIP 2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 1,175,093.00

Funded amount: HRK 1,175,093.00

Start date: 2020/01/01

End date: 2024/12/31

Abstract

Glavni je cilj predloženog projekta utvrditi stanje razvijenosti hrvatskih ruralnih područja i kapacitet otpornosti socijalno-ekološkim izazovima na početku 21. st. Pritisci globalizacije, zajedno s realnošću ekološke krize, egzogeni su čimbenici koji nisu zaobišli ni hrvatska sela. Postsocijalističko nasljedovanje, ratna razaranja, tranzicija u demokratski liberalni sustav, te pristup Europskoj uniji, samo su neki od endogenih izazova perspektivama ruralnog razvoja. Međutim, danas kada ruralna područja zauzimaju ključno mjesto u međunarodnim razvojnim strategijama kao čuvari kulturnog i prirodnog bogatstva, u Hrvatskoj izostaju sustavna znanstvena istraživanja koja bi služila kao podsticaj za izradu strategija ruralnog razvoja prilagođenih hrvatskim okolnostima. Takve strategije mogu biti učinkovite i samo ako se ruralna područja i stanovništvo počnu razumijevati kao aktivni sudionici suvremenih kretanja. U istraživanju se stoga oslanjamo na nova znanja i metodologiju koja ruralna područja definiraju kao dinamične socijalno-ekološke sustave (RSES) s kapacitetima prilagodbe i otpornosti. Posebice se oslanjamo na autore koji uz objektivne pokazatelje otpornosti naglašavaju često zanemarenu subjektivnu dimenziju (socijalni, ljudski i kulturni kapital). U istraživanju ćemo koristiti mješovite metode istraživanja: 1) „desk“ metoda, kako bismo utvrdili objektivne pokazatelje otpornosti hrvatskih RSES-ova, 2) metoda ankete, kako bismo istražili subjektivne pokazatelje otpornosti hrvatskih RSES-ova na nacionalno reprezentativnom uzorku, te omogućili usporedbu međusobno i s urbanim sredinama, i 3) 200 intervjua s lokalnim stanovništvom i dionicima u 20 područja svih hrvatskih regija, kojima ćemo dubinskih istražiti subjektivnu dimenziju nošenja sa socijalno-ekološkim izazovima u svakodnevnom životu. Rezultat ovog sustavnog pristupa bit će izrađen i istražen model izračuna indeksa otpornosti hrvatskih ruralnih područja na temelju objektivnih i subjektivnih pokazatelja.

Leaders

Tijana Trako Poljak
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Associates

Assist. Prof. Mateja Jež Rogelj, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.