Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva

Acronym: SOLIDARan

Competition title: HRZZ IP 2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 600000.00 HRK

Funded amount: 600000.00 HRK

Start date: 2020/02/01

End date: 2024/01/31

Abstract

Nakon početka ekonomske krize 2008. godine, u svijetu i Hrvatskoj dolazi do proliferacije inicijativa „odozdo“, pa tako i društvenih inovacija temeljenih na principima solidarne ekonomije. Solidarna ekonomija obuhvaća skup vrlo raznolikih inicijativa i pokreta fokusiranih na kreiranje i prakticiranje alternativnih načina življenja, proizvođenja i konzumiranja, a time i na transformaciju dominantnog kapitalističkog ekonomskog sustava. To uključuje prakse poput zajedničkog stanovanja, radničkih kooperativa, urbanog vrtlarenja, poljoprivrede potpomognute zajednicom, ekosela, etičnog financiranja, alternativnih valuta, LETSustava, fair-trade inicijativa i drugih. Istraživanje solidarne ekonomije važno je ne samo u hrvatskom kontekstu već i na globalnoj razini, pogotovo stoga što ova tema predstavlja važan spoj kompleksnog područja znanstvenog istraživanja s društvenim i gospodarskim utjecajem koje sam istraživani fenomen ostvaruje. Predloženo bi istraživanje, uključivanjem antropološke perspektive i dijakronijskog pogleda na poimanje solidarnosti u predsocijalističkom, socijalističkom i postsocijalističkom razdoblju, doprinijelo razumijevanju praksi solidarne ekonomije u specifičnom hrvatskom tranzicijskom kontekstu. Glavna istraživačka pitanja fokusirat će se na propitivanje različitih i često međusobno isključivih konceptualizacija solidarnosti u suvremenosti, novih oblika zajednica praksi i novih načina zamišljanja zajednica te percepcije solidarne ekonomije kao načina oblikovanja utopije rekonstrukcije. Tako formuliran istraživački fokus doprinijet će razumijevanju procesnosti i višestruke grupne i međugrupne dinamike aktera solidarne ekonomije te teorijskom razmatranju važnih antropoloških pojmova solidarnosti, reciprociteta i zajednica. Značajan primijenjeni cilj projekta sastoji se od izrade modela (smjernica) za implementaciju elemenata solidarne ekonomije u javne politike u Hrvatskoj.

Leaders

Olga Orlić
Institut za antropologiju

Associates

Assoc. Prof. Nataša Bokan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.