Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like

Competition title: HRZZ UIP 2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 630700.00 HRK

Funded amount: 630700.00 HRK

Start date: 2020/02/01

End date: 2025/01/31

Abstract

Cilj projekta je uspostava idealtipskih interdisciplinarnih kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske na temelju studije slučaja ruralnog prostora Like. Predložena tema istražit će se uz pomoć suvremenih teorija modernizacije i teorija razvoja, inovativnim pristupom u metodologiji koji se temelji na mješovitim metodama, a razmatra utjecaj (zakašnjelih) procesa modernizacije i (post)tranzicije na ruralne prostore u Hrvatskoj. Ti procesi bit će istraženi uz pomoć analize povijesnih izvora, demografskih podataka, pokazatelja iz područja gospodarstva, te kroz kvalitativno istraživanje – provedbu dvjesto polustrukturiranih intervjua (mikro-etnografija u dva kruga istraživanja i četiri etape) na nacionalnoj razini. Projekt se temelji na pretpostavci da utvrđeni i znanstveno valorizirani negativni modernizacijski i (post)tranzicijski procesi konkretnoga ruralnog prostora mogu poslužiti kao laboratorij za istraživanje ostalih ruralnih prostora, kako onih u kojima su uznapredovali isti procesi, tako i onih čiji su osnovni pokazatelji pozitivni. Stoga će ishodi projekta biti relevantni unutar konteksta razvojnih politika te se očekuje da značajno doprinesu socioekonomskom razvoju ruralnih prostora u Hrvatskoj.

Leaders

Anita Bušljeta Tonković
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Associates

Assoc. Prof. Nataša Bokan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.