Neretvanska mandarina-kemijska karakterizacija i inovativni tretmani poslije berbe

Acronym: CITREA

Competition title: Uspostavni istraživački projekt

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: 1985325.68 HRK

Funded amount: 1985325.68 HRK

Contract No: UIP-2020-02-7496

Start date: 2021/01/11

End date: 2026/01/11

Web: http://citrea.agr.hr

Abstract

Mandarina je sve popularnije voće jer se lako guli, ne sadrži sjemenke i ima specifičan okus
omiljen potrošačima pa se globalna proizvodnja mandarina, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj
gdje se najviše uzgaja u dolini rijeke Neretve, konstantno povećava. Neretvanska mandarina
postiže jedinstvenu kvalitetu ploda zbog mikroklimatskog utjecaja mora, rijeke Neretve te
okolnih jezera. Nakon berbe, mandarine se mogu čuvati do 8 tjedana u hladnjači, ali
neadekvatni uvjeti čuvanja mogu dodatno skratiti ovaj kratak period. Glavni gubici mandarina
uzrokovani su gubitkom težine, bolestima, fiziološkim poremećajima i karantenskim
štetočinama stoga se danas široko primjenjuju različite strategije čuvanja plodova nakon
berbe. Ti tretmani uključuju prvenstveno primjene niskih temperatura, kemijske tretmane,
toplinsku obradu, i nanošenje jestivih omotača koji pokazuju obećavajuće rezultate za
očuvanje kvalitete plodova. Primjena ekološki prihvatljivih i inovativnih metoda koje ujedno i
nisu skupe bio bi veliki korak naprijed u skladištenju mandarine. Ciljevi ovog projekta su
napraviti potpunu i detaljnu kemijsku karakterizaciju sorata neretvanske mandarine kako bi se
utvrdilo da li postoji kemotaksonomijski uzorak specifičan za mikroklimatske uvjete uzgoja
mandarine u dolini rijeke Neretve; pripraviti, primijeniti i testirati ekološki inovativne jestive
omotače s dodatkom ekstrakata komine grožđa, jabuke te kore mandarine, praćenjem
metabolita kromatografskim metodama i ukupnog transkriptoma (RNA-Seq) najnovijim
tehnologijama utvrdili bi se molekularni mehanizam u plodu mandarine tijekom primjene
jestivih omotača i raznih tretmana čuvanja što će pridonijeti razumijevanju čimbenika i odabiru
najpovoljnijih tretmana nakon berbe. Inovativni održivi jestivi omotači koji pokažu najbolje
rezultate će kroz neposrednu diseminaciju stručnoj javnosti i proizvođačima biti od direktne
koristi za unaprjeđenje proizvodnje mandarine u Hrvatskoj.

Leaders

Assoc. Prof. Luna Maslov Bandić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Maja Žulj Mihaljević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Kristina Vlahoviček-Kahlina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Goran Fruk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.