Procjena konzervacijske obrade tla kao napredne metode uzgoja usjeva i prevencije degradacije tla

Acronym: ACTIVEsoil

Competition title: HRZZ Istraživački projekt

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 1,279,000.00

Funded amount: HRK 1,279,000.00

Start date: 2020/12/22

End date: 2024/12/21

Web: http://www.activesoil.eu/index.php/hr/

Abstract

Istraživanja konzervacijskih sustava gospodarenja poljoprivrednim tlima, kao i pozitivni rezultati njihove primjene, u današnje vrijeme sve većih ekoloških, klimatskih, gospodarskih i drugih izazova, predstavljaju imperativ uspješne i održive poljoprivredne proizvodnje. Tlo se sve više apostrofira kao centar zbivanja i izvorište brojnih okolišno-antropogenih međusobno uvjetovanih interakcija. Degradacijom tla kao jednog od primarnih okolišnih integratora, pravilno funkcioniranje agroekološkog sustava postaje nestabilno i upitno. Cilj ovih istraživanja je utvrditi razinu degradacije odabranih sastavnica fizikalnog, kemijskog i biološkog kompleksa tla međusobnom usporedbom konvencionalnih i konzervacijskih sustava obrade tla. Isto tako, definiranje pozitivnih mjera i postupka za zaustavljanje, preveniranje i ublažavanje antropogenih i prirodnih degradacijskih procesa u tlu na različitim agroekološkim lokalitetima istraživanja, u velikoj mjeri može biti značajan za zaštitu okoliša, poljoprivredne proizvođače, znanstvenu i stručnu zajednicu, donosioce odluka, a svakako će poslužiti kao baza za daljnja znanstvena istraživanja.

Leaders

Assoc. Prof. Branka Šakić Bobić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Zoran Grgić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.