Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu

Acronym: MedUng

Competition title: Istraživački projekti, rok IP-2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: 744500.00 HRK

Funded amount: 744500.00 HRK

Start date: 2020/01/15

End date: 2024/01/07

Web: http://medung.agr.hr/

Abstract

Translokacije papkara u svrhu introdukcije, reintrodukcije ili nadomještanja su uglavnom motivirane lovom. Divljač se uobičajeno introducira u nova staništa kako bi se stvorile nove ili poboljšale postojeće prilike za lov, pogotovo kada se smanji brojnost autohtonih lovnih vrsta. Introducirane vrste mogu postati invazivne, pa je radi toga važno proučiti njihov utjecaj na staništa i prisutne autohtone vrste (moguću kompeticiju, prijenos uzročnika bolesti, hibridizaciju ili izmjenu staništa). U ovom istraživanju će se, kombinacijom najnovijih istraživačkih metoda iz različitih područja (genetike, genomike, biokemije, bioinformatike, GPS slijeđenja i parazitologije) prikazati detaljna slika učinka translokacija triju vrsta papkara. Grivasti skakač i europski muflon introducirane su vrste na području mediterana, dok su divlje svinje nedavno uspostavile nove populacije na nekim otocima kroz procese prirodne kolonizacije ili kroz nelegalne translokacije u svrhu lova. Integracijom podataka o neutralnim (mikrosateliti) i svojstvima povezanim sa fitnesom (MHC geni) razviti ćemo protokol koji će omogučiti procjenu statusa novonastalih populacija papkara i utjecaj aktivnosti povezanih s lovom na njihovo širenje. Ovaj pristup biti će polazište za daljna istraživanja selekcijskih procesa u izmijenjenim staništima i promjena ponašanja populacija koje se suočavaju s izmjenama u njihovim staništima. Ta saznanja su važna za razumijevanje načina na koji se divlje, ali i domaće, životinjske vrste prilagođavaju promjenama u okolišu, što je posebno važna tema u ozračju očekivanih promjena prirodnih uvjeta uvjetovanih klimatskim promjenama.

Leaders

Assoc. Prof. Toni Safner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Toni Tešija, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Sunčica Stipoljev
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Nikica Šprem, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.