Genomska karakterizacija, očuvanje genoma i selekcija s optimalnim doprinosima kod hrvatskih mliječnih pasmina ovaca

Acronym: OPTI-SHEEP

Competition title: Istraživački natječaj Hrvatske zaklade za znanost

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 793,700.00

Funded amount: HRK 793,700.00

Contract No: IP-2019-04-3559

Start date: 2020/01/01

End date: 2023/12/31

Web: https://optisheep.com/

Abstract

Profitabilnost uzgoja istarske (IO) i paške ovce (PO) predodređena je njihovim osobinama u proizvodnji mlijeka u okvirima postojeće ekološke niše. Selekcija na mliječnost važna je za gospodarsku održivost ovih pasmina, a održanje genetskog varijabiliteta za njihovu „plastičnost“ i adaptabilnost na možebitne okolišne promjene u budućnosti. Ubrzanim razvojem molekularnih genetskih metoda u novije vrijeme stvoreni su uvjeti za učinkovitu i cjenovno prihvatljivu genotipizaciju većeg broja lokusa (SNP-ova) otvarajući mogućnost značajnije primjene genomske informacije u praksi (npr. genomska selekcija, GS). Uvažavajući potencijalne prednosti GS, prelazak na ovaj sustav u budućnosti se očekuje u svim stočarskim uzgojnim programima. Budući da prelaz na GS i njena opstojnost iziskuju značajna financijska ulaganja, potrebno je detaljno analizirati potencijal primjene GS u populacijama IO i PO. Cilj projekta je detaljnom analizom podataka u populacijama IO i PO valorizirati mogućnost primjene selekcije s optimalnim doprinosima (OCS) koja istovremeno maksimizira genetski napredak i minimalizira gubitak genetskog varijabiliteta. Navedeno se postiže simultanom selekcijom jedinki visokog genetskog potencijala i najmanjeg stupnja srodstva s ostatkom populacije. Uvažavajući OCS principe i dobivene rezultate projekt će imati dvostruki značaj: 1) „ex situ in vitro“ očuvanje „optimalnog genoma“ koji predstavlja rezultat sinergijskog djelovanja čovjeka i prirode kroz povijest i 2) „in situ in vivo“ očuvanje pasmina kroz selekcijski napredak za svojstva mliječnosti. Genotipizacijom, analizom genomskih podataka i primjenom optimizacijskih metoda ovim projektom će se omogućiti karakterizacija, očuvanje i optimizacija uzgoja mliječnih pasmina ovaca u Republici Hrvatskoj. Rezultati će doprinijeti dugovječnosti IO i PO i time osigurati brojne koristi uzgajivačima, prerađivačima i potrošačima. Također, rezultati će poslužiti i kao smjernice za provedbu selekcije uz očuvanje genetskog varijabiliteta kod drugih pasmina ovaca i vrsta domaćih životinja.
Napomena: Zahvaljujemo na podršci Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske, Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Područni ured Pazin i Zadar, uzgajivačima paških ovaca i istarskih ovaca.

Leaders

Prof. Jelena Ramljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Ivan Širić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Asst. Prof. Valentino Držaić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ante Ivanković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Boro Mioč, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ante Kasap, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.