ERASMUS+ KA2 Learning Landscapes

Acronym: LeLa

Competition title: Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA203 – Strategic Partnership for higher education

Funding: Erasmus+

AFZ role: partner

Total value: 243315.00 EUR

Funded amount: 243315.00 EUR

Contract No: 2020-1-SK01-KA203-078379

Start date: 2020/09/01

End date: 2022/08/31

Web: https://lela-landscapes.agr.hr/

Abstract

Learning Landscapes 'LeLa' projekt gradi na ideji da je lokalni krajobraz mjesto na kojem gradske zajednice i korisnici prostora stvaraju viziju za budućnost kroz procese demokracije i uključivosti. Zajedno sa partnerima u Slovačkoj, Nizozemskoj i Poljskoj kroz brojne radionice, predavanja, okrugle stolove, mapiranja aktivnosti, terenske obilaske područja definiranih projektom i interaktivnim platformama nastojat će se otvoriti akademska zajednica i povezati sa lokalnim korisnicima prostora i drugim ciljnim skupinama, aktivno oblikovati procese znanja i vrijednosti krajobraza, utjecati na uvriježena razmišljanja kritičkim promišljanjem i propitivanjem kompeticija, istraživati veze društvenog kapitala, suradnje i inovacija. U projekt će biti uključeni studenti, buduća generacija europskih planera i projektanata, kroz procese inkluzivnog učenja. Stvoriti i dijeliti znanje dokumentiranjem metodologije učenja kroz krajobraz kao otvorenog obrazovnog resursa. U sklopu projekta planirana je provedba dva multiplikacijska događaja ugrađena u Krajobrazni forum u Gdanjsku (2021) i prateći događaj foruma u Zagrebu 2022.
Learning Landscapes 'LeLa' projekt rezultirat će; izradom priručnika o procesu uključivog učenja o krajobrazu, njegovoj metodologiji te o procesu razvoja edukatora, izradom tri interaktivne web platforme koje dokumentiraju proces učenja krajobraza na svakoj lokaciji definiranim projektom i olakšavaju njegove daljnje aktivnosti u međusektorskom i interdisciplinarnom partnerstvu: Mrežni laboratoriji za učenje krajolika (Learning Landscapes Online Labs), znatan razvoj kapaciteta i vještina među temeljnim ciljnim skupinama projekta LeLa, koji će biti prenosivi na drugu europsku publiku i buduće lokacije foruma; sustav za prepoznavanje angažmana osoblja, studenata i partnera iz civilnog društva te lokalnog društva u procesu učenja u obliku ECTS-a (studenti), priznanja o razvoju osoblja (osoblje) i 'certifikata civilnog društva' koji prepoznaju građanski angažman u ime akademske zajednice, priznanje za mlade putem YouthPass-a ili slično.

Leaders

assist. prof. Monika Kamenečki
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Nataša Bokan, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Marina Štambuk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Helena Miholić, mag. ing. prosp. arch.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Aneta Mudronja Pletenac, dipl. ing. arh.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Petra Pereković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ines Hrdalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Dora Tomić Reljić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.