Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline

Acronym: Anti-Mikrobi-OL, AMO

Competition title: UIP-2020-02

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 1,999,900.00

Funded amount: HRK 1,999,900.00

Contract No: UIP-2020-02-5090

Start date: 2021/01/01

End date: 2025/12/31

Web: http://antimikrobiol.iptpo.hr/

Abstract

U istraživanju će se na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Portugala utvrditi prisutnost bakterijskog raka i manje poznatih patogenih gljiva masline. Nakon identifikacije patogena molekularnim metodama, provesti će se test patogenosti. Budući da nema podataka o osjetljivosti hrvatskih sorti masline na rak masline, utvrditi će se one sorte koje su rezistentnije. Utvrditi će se i antimikrobno djelovanje kompleksnih bioaktivnih sastojaka u sastavu biljne vode i eteričnih ulja visoke kakvoće. Ispitati će se inhibicija rasta mikroorganizama in vitro i in vivo, a utvrditi će se kemijski profil za mikrobiološki aktivne sekundarne metabolite. Važnost ovog istraživanja ogledati će se kroz moguće rješenje fitopatološkog problema: budući da ne postoji adekvatna kurativa, javlja se nužnost za pronalaskom alternativnih i djelotvornih spojeva. Istraživanja o takvim spojevima nisu izrazito zastupljena iako prema literaturi postoje više od 1 340 biljaka koje su potencijalni izvor ovih spojeva. Ovi djelotvorni i neopasni spojevi predstavljaju potencijalno rješenje za problematiku u fitomedicini, odgovor su na sve ugroženije zdravlje ljudi i mogle bi smanjiti primjenu toksičnih sintetičkih pesticida. Ovim se projektom želi nastaviti daljnji rad prijašnjih istraživanja, gdje je dokazano povećanje sadržaja ukupnih fenola u zaraženim maslinama i gdje su utvrđene neke manje poznate patogene gljive. Očekuje se da će bioaktivne tvari imati velik antimikrobni učinak, da će se pronaći i način njihove primjene, a primjenom bi se tih tvari mogao riješiti i problem ekološkog zbrinjavanja biljne vode, koja nastaje kao nusproizvod i kao takva predstavlja ekološki problem. Očekuje se rast interesa za tim spojevima, a kako bi se procijenile potencijalne doze i način aplikacije, potrebna su daljnja i uzastopna istraživanja.

Leaders

Sara Godena, PhD
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Partners

University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) Portugal

Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB)

Federalni agromediteranski zavod Mostar BiH

Kmetijski inštitut Slovenije Slovenija

Institut za poljoprivredu i turizam (koordinator)

Consultants

Prof. Edyta Đermić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marko Vinceković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.