Regulacija popravka dvolančanog loma u genomu bakterije Escherichia coli

Acronym: DNARegPop

Competition title: HRZZ IP-2019-04

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: HRK 965,750.00

Funded amount: HRK 965,750.00

Contract No: IP-2019-04-3790

Start date: 2020/03/15

End date: 2024/03/14

Web: https://regpophrzz2024.wordpress.com/

Abstract

Ovaj projekt se bavi dosad nekarakteriziranim aspektima popravka dvolančanih lomova u molekuli DNA (DL) u bakteriji Escherichia coli primjenom genetičkih, molekularnobioloških i bioinformatičkih metoda. S obzirom na konzerviranost popravka DL-a, ovo istraživanje može imati medicinski značaj u smislu razvoja spoznaja o nastanku raka i njegovom liječenju. Značenje projekta može proizaći i iz boljeg razumijevanja bakterijskih obrambenih mehanizama pri interakciji s domaćinom, koji utječu na bakterijsku patogenost i otpornost na antibiotike.

Leaders

Damir Đermić, PhD
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Partners

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napulj, Italija

Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (nositelj)

Associates

Siniša Ivanković, PhD
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Isidoro Feliciello, PhD
Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napulj

Davor Zahradka, PhD
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb

Prof. Edyta Đermić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.