Potvrđivanje autentičnosti i bioraznolikosti propolisa primjenom plinske kromatografije sa spektrometrijom masa i infracrvene spektroskopije

Competition title: Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Funding: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu)

AFZ role: coordinator

Total value: HRK 129,700.00

Funded amount: HRK 129,700.00

Start date: 2020/01/16

End date: 2020/07/31

Abstract

Isparljivi spojevi su važni za aromu i biološku aktivnost propolisa. Također, značajno doprinose njegovoj karakterizaciji te određivanju biološke raznolikosti različitih vrsta propolisa koja ovisi o klimatskim, zemljopisnim i vegetacijskim karakteristikama područja. Osim dobro poznatog kontinentalnog propolisa iz Europe (čije podrijetlo je obično od različitih vrsta roda Populus), a koji se može pronaći i u RH, fokus projekta je na neistražennom propolisu mediteranskog tipa (osobito s otoka Jadranskog mora kod kojih je dostupnost Populus vrsta ograničena). Istraživanjem su identificirani kemijski profili vršnih para, isparljivih i poluisparljivih spojeva propolisa prikupljenih sa različitih područja Republike Hrvatske (RH). Korištene su komplementarne preparativne metode koje omogućavaju izolaciju širokog spektra ciljanih spojeva: mikroekstracija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i hidrodestilacija (HD). Za kemijsku analizu i identifikaciju izoliranih spojeva primijenjen je vezani sustav plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC-MS). Istraživanjem su po prvi puta određeni detaljni kemijski profili na kontroliranim uzorcima propolisa s otoka Jadranskog mora, a dobiveni rezultati su uspoređeni s tipičnim kontinentalnim propolisom iz RH i zemalja EU.. Utvrđena je varijabilnost kemijskih profila isparljivih spojeva u odnosu na varijabilnost ukupnih kemijskih profila propolisa dobivenih spektroskopijom u infracrvenom dijelu spektra s Fourierovom transformacijom i prigušenom totalnom refleksijom. Primjenjivost dobivenih rezultata očituje se u određivanju kemijske bioraznolikosti propolisa iz RH koje može doprinijeti potvrdi autentičnosti, zemljopisnog podrijetla i definiranju kakvoće specifičnih vrsta propolisa. Rezultati istraživanja obuhvaćenih projektom diseminirani su u vidu znanstvenih publikacija.

Leaders

Assoc. Prof. Lidija Svečnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Dragan Bubalo, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.