Izrada projekata krajobrazne arhitekture (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju ljetnikovca Lazarević-Gučetić, Mokošica, Dubrovnik

Competition title: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene, Mokošica, Dubrovnik

Funding: Zavod za obnovu Dubrovnika

AFZ role: partner

Contract No: IU20-243

Start date: 2020/09/24

End date: 2021/11/21

Abstract

Izrada elaborata bonitetnog vrednovanja zelenila Ljetnikovca Gučetić, te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta krajobrazne arhitekture. Obuhvat projekta je pod zaštitom Ministarstva kulture i medija. ''Zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-4385. Područje u kojem se nalazi ljetnikovac je zaštićeni dio prirode i od 1964. godine je u obuhvatu Značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke pod reg. brojem 133.''

Leaders

assist. prof. Monika Kamenečki
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assoc. Prof. Petra Pereković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Aneta Mudronja Pletenac, dipl. ing. arh.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Helena Miholić, mag. ing. prosp. arch.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.