Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata

Acronym: INTRAD

Competition title: HRZZ IP

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: partner

Total value: 705562.00 HRK

Funded amount: 705562.00 HRK

Start date: 2021/03/01

End date: 2025/02/28

Abstract

Svrha projekta je pridonijeti boljem razumijevanju povezanosti mentalnog zdravlja roditelja i djece te istražiti međugeneracijski prijenos učinaka ratnih iskustava i nepovoljnih životnih događaja na roditeljstvo i mentalno zdravlje roditelja i adolescenata. Istraživanje se zasniva na kombiniranom metodološkom pristupu u kojem se koristi eksplanatorni sekvencijalni nacrt koji počinje kvantitativnim (anketnim) istraživanjem, nakon kojeg slijedi epigenetsko i kvalitativno istraživanja. U anketnom istraživanju koristit će se ciljani uzorak 1000 učenika 1. razreda srednje škole i 2000 njihovih roditelja iz Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije, područja pogođenih ratnim stradanjima tijekom Domovinskog rata. Glavni konstrukti su operacionalizirani kroz sljedeće varijable: traumatsko iskustvo prije, za vrijeme i nakon rata; broj stresnih događaja i doživljaj svakodnevnog stresa roditelja; roditeljski stres; mentalno zdravlje roditelja; značajke roditeljstva kroz roditeljske stilove, parentifikaciju djece, nasilje nad djecom u obitelji; mentalno zdravlje adolescenata kroz izraženost internaliziranih problema, eksternaliziranih problema i ostalih rizičnih ponašanja. Za sudjelovanje u epigenetskom dijelu istraživanja korištenjem jednostavne i bezbolne metode brisa unutrašnje strane obraza bit će odabrano 120 obitelji prema nacrtu 2 X 2 - ratna trauma roditelja (ima/nema) i status mentalnog zdravlja roditelja (visoko rizični/nisko rizični). Od ovog uzorka će se odabrati 30 parova roditelja koji su doživjeli nepovoljne događaje za kvalitativni dio istraživanja. Spoznaje će biti značajne za planiranje ciljanih mentalno-zdravstvenih usluga za različite dobne skupine. Istraživačku grupu od 13 članova s bogatim iskustvom provođenja kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja i povezanih s temom projekta vodi prof.dr. Marine Ajduković. Proračun projekta je 764.600,00 kn.

Leaders

Assist. Prof. Marina Štambuk, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.