Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji „LIFE for Mauremys”

Acronym: LIFE21-NAT-HR-LIFE-for-Mauremys

Competition title: LIFE21-NAT

Funding: CINEA/ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

AFZ role: coordinator

Total value: 2131407.11 EUR

Funded amount: 1278844.26 EUR

Start date: 2022/10/01

End date: 2026/09/30

Web: https://life4mauremys.agr.hr/

Abstract

LIFE for Mauremys ambiciozan je četverogodišnji projekt s ciljem poboljšanja nepovoljnog statusa očuvanja hrvatskih populacija kultne slatkovodne vrste, riječne kornjače (Mauremys rivulata). Projekt rješava gotovo sve evidentirane rizike navedene u Planu upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) s akcijskim planom donesenim 29. 11. 2021.
godine. Time se čuva pad brojnosti populacije u Hrvatskoj na pet Natura
2000 područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (uključuje sve trenutno poznate hrvatske populacije), i u isto vrijeme provedbom programa potpomognutog uzgoja vrši se potrebno pojačanje stonske populacije (smatralo se da je lokalno izumrla do nedavnih istraživanja 2019.
godine).
Naše konkretne akcije uključuju blisku suradnju s lokalnom zajednicom
na:
- obnovi staništa krških mediteranskih lokvi (35 hektara) i dodatnih vlažnih staništa na četiri područja Natura 2000 (2850 hektara), poboljšavajući kvalitetu i povezanost staništa,
- uklanjanju invazivnih stranih vrsta,
- osiguranju mjesta za gniježđenje kornjača od predatora i neadekvatnih poljoprivrednih praksi kroz suradnju s vlasnicima zemljišta i na
- razvijanju selektivnih vrša sigurnih za akvatičke organmizme koji dišu plućima kao što su slatkovodne vrste kornjača.
Provest ćemo uzgojni program u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba sa specifičnim ciljem proizvodnje 40 juivenilnih Mauremys rivulata koji će do kraja projekta biti spremni za kontrolirano puštanje. Time ćemo spasiti jednu od najugroženijih populacija ove vrste u Hrvatskoj od izumiranja. Dodatna skupina aktivnosti projekta odnosi se na edukativni program kojim ćemo podići svijest o važnosti riječne kornjače za slatkovodne mediteranske sustave, zaštitu bioraznolikosti i mrežu Natura 2000.
Vjerujemo da će predložene projektne aktivnosti dovesti do planiranih rezultata zahvaljujući sveobuhvatnosti osmišljenih aktivnosti, našem planu bliske suradnje s lokalnom zajednicom te interdisciplinarnoj i međusektorskoj snazi naše partnerske strukture. LIFE for Mauremys vidimo kao početak dugoročnog uspjeha za očuvanje vrste Mauremys rivulata i sredozemnih vlažnih staništa, počevši od Hrvatske, ali i preko čitavog područja rasprostranjenja vrste.

Leaders

Assoc. Prof. Dragica Šalamon, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Ema Jakelić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ivan Špelić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Bruna Tariba, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Sanja Slunjski, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ana Gavrilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marina Piria, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.