Virusi vinove loze: potraga za dijelovima slagalice koji nedostaju

Acronym: GRAVIPUZ

Competition title: HRZZ_IP

Funding: Croatian science foundation

AFZ role: contractor

Total value: €194,241.00

Funded amount: €194,241.00

Start date: 2023/12/28

End date: 2027/12/27

Abstract

Vinogradarstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju i karakterizira ga 125 autohtonih sorata vinove loze od kojih je jedna od najznačajnijih 'Plavac mali'. Približno 15% stanovnika Hrvatske je izravno ili neizradno povezano s vinogradarstvom. Istovremeno, virusi vinove loze predstavljaju globalni problem, a strategije kontrole se prvenstveno temelje na preventivnim mjerama. Ipak, postoji nedostatak spoznaja o alternativnim domaćinima, ponašanju vektora virusa kao i potencijalnom utjecaju klimatskih promjena na čitav agroekosustav. Hrvatske autohtone sorte, posebice one u prioblnim vinogradarskim regijama, zaražene su virusima u velikom postotku, posebnice onima iz skupine uvijenosti lista (uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3, GLRaV-3) te iz kompleksa naboranosti drva (prvenstveno A-virus vinove loze). Područje Kaštela (središnja Dalmacija) karakterizira velik broj autohtonih sorata, ali i vrlo česta zaraza trsova s više od 10 virusa, čime navedeno područje predstavlja idealno prirodno okruženje za istraživanje različitih aspekata virusa vinove loze. Prvi cilj ovog projekta je probir višegodišnjih biljaka kao potencijalnih alternativnih domaćina u vinogradima i njihovoj okolici te njihova analiza na prisutnost virusa primjenom tehnologije sekvenciranja nanoporama. S obzirom na ograničene podatke o utjecaju virusa, klimatskih promjena i produženih perioda bez padalina na hrvatske autohtone sorte drugi cilj projekta je odrediti utjecaj zaraze 'Plavca malog' s GLRaV-3 istovremeno izloženog različitim razinama vodnog stresa na rast, razvoj i prinos. Tijekom pokusa bit će mjereni različiti fiziološki parametri, uključujući i kvantifikaciju GLRaV-3. Treći cilj projekta je odrediti utjecaj vodnog stresa i zaraze s GLRaV-3 na ponašanje (aktivnost, kretanje, odabir domaćina) lozine štitaste uši (Planococcus ficus Sign.) čestog štetnika u vinogradima te vektora GLRaV-3. Rezultati projekta doprinijet će razvoju novih strategija kontrole te osigurati vrijedne podatke o utjecaju klimatskih promjena i virusne zaraze na proizvodne rezultate 'Plavca malog'

Leaders

Prof. Darko Vončina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Mladen Poletti Kopešić
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ivana Tomaz, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Boris Lazarević, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.