Print

Ponašanje potrošača i marketinška istraživanja na tržištu hrane (173825)

Course coordinator

Course description

Cilj ovog modula je stjecanje znanja iz teorije marketinga, metodologije marketinškog istraživanja te osposobljavanje za samostalno provođenje marketinških istraživanja na tržištu hrane.
U okviru ovog modula obrađuju se sljedeće teme: ponašanje potrošača, modeli kupovnog ponašanja prehrambenih proizvoda i pića, metode i instrumenti za prikupljanje primarnih podataka, metode multivarijantne analize podataka (faktorska, klasterska, spojena, kontingentna i diskriminacijska analiza), parametarska i neparametarsko testiranje, istraživanje za segmentaciju tržišta, pozicioniranje proizvoda i razvoj novog proizvoda.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Programa modula omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina za provođenje znanstvenih istraživanja u području marketinga.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.